استاد محمدرضا شجریان از درمانگاه مرخص شد

بوسیله گزارش همشهری آنلاین، بهمن بابازاده روزنامه نگار حوزه موسیقی درون صفحه توییتر خود نوشت: «استاد #محمدرضا_شجریان از درمانگاه مرخص شد. دوشنبه ۳ شهریور شایسته کردن ۱۶»

عصر ایران نیز تو این باره نوشت: «بنابر اخبار یکی از اعضای تیم پزشکی بیمارستان جم استاد شجریان از بیمارستان ترخیص شدند.»