ماجرای تیراندازی منجر به فوت فرزند نوجوان داخل قهاوند | توضیحات پلیس همدان | گلوله کمانه کرده است؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، نماینده درباره حفاری جاهل حلال در قهاوند و تیراندازی منجر به فوت توضیح قسط.

 دستیار اجتماعی فرماندهی انتظامی استان همدان گفت: چند فرد با کاربرد از تاریکی هوا برای چند شب متواتر رفتار به حفر سماوی در شیرین آباد منطقه قهاوند شهرستان همدان به منظور یافتن اشیای تاریخی کرده بودند.

وی افزود: امت شکایت موسسه میراث فرهنگی و داخل انتظار نماینده این سازمان از پاسگاه قهاوند استفهام به  این موضوع  در دستور فرمان پلیس راحتی گرفت.

وی افزایش کرد: عوامل پاسگاه قهاوند امت رخصت قضایی، به همراه پلیس میراث فرهنگی در محل سرکشی پیشگاه یافتند که حفاران غیرمجاز با دیدن پاسبان پا بوسیله هزیمت گذاشته و  بخشی از اسباب و افزار حفاری را جا گذاشتند.

معاون مدنی فرماندهی انتظامی همدان اشعار داشت: متهمان با وجود شنیدن صدای هشدار خودروی پلیس به اجازه ایست و شلیک هوایی بی توجهی کردند که در پی تعقیب آنها پاسبان برای متوقف کردن آنها با نصیب گیری از شیوه بکارگیری سلاح مجبور به شلیک شد.

بشری ادامه قسط: بوسیله جهت تاریکی هوا، پستی و بلندی مسیر و کمانه کردن، متاسفانه گلوله بوسیله بدن یکی از افراد اصابت کرد و ماموران فرد افسرده را بی درنگ با خودروی ناجا بوسیله مرکز درمانی قهاوند و سپس به مرکز درمانی همدان منتقل کردند که متاسفانه به علت شدت جراحات جان باخت.

وی ضمن دلداری به خانواده فرد متوفی اعلام کرد: موضوع با تشکیل پرونده بوسیله مرجع قضایی اطلاع دادن و ارسال شد و مراتب دامن رسیدگی است و قطعا وسیله قضایی با احترام گذاردن عدالت و قسط به موضوع جستجو و اگر تخلفی قیافه گرفته باشد بوسیله آن رسیدگی خواهد کرد.