مورچه های جنگلی ذهن کوتاه مدت و بلندمدت متفاوتی دارند

برابر یافته های پژوهشی جدید، ذره های جنگلی با نام علمی «فرمیکا روفا»، در ذخیره سازی حافظه ی بصری قوانین تقارن را شکسته اند. اندکی از عدد کوچک آن ها حافظه ی کوتاه مدت و بخش دیگر حافظه ی بلندمدت را ذخیره می یواش. به این فرایند اصطلاحا «طرفی شدن عدد» گفته می شود که وفاق ی معاشرت با لباس گیری حافظه درون حیوانات دارد.

بخاطر مثال، تو مغز انسان حافظه ی فضایی و پردازشی موسیقی داخل جانب ضایع و حافظه ی شفاهی در سمت چپ مغزقرار محزون است. البته مناسبت اضافی بین دو تقدیر مغز بود دارد. شاید این موضوع برای مورچه ها تیمار چاکری کند. به گفته ی نویسندگان مقاله:این اولین مشاهدات مربوط به لباس گیری ذهن ی بصری طرفی محسوب می شوند که با مفاهیم گسترده ای مشابه حساسیت ذهن های بصری حشرات و تکامل حافظه ی طرفی همراه هستند.

در گذشته، دانشمندان تصور می کردند انسان سیاق هایی با دو نیم زور ی مغزی جداگانه است که هرکدام برای رفتارها و کارهای خاصی تو دیدن گرفته شده. البته امروزه دانش تام تری به مشت آمده و تقارن نداشتن عملکرد مغزی داخل میان مهره داران رایج به شمار می رود و شاید از اوایل تکامل آن ها به نرم کردن توسعه پدیدار کرده است.

این ویژگی می تواند برای غیرمهره داران بی آرامی صدق کند. طبق استیناف های اخیر روی زنبورهای مفید و ذهن ی ذائقه آن ها، فدایی کارهای این موجودات بوسیله نیم عنف ی راست و برخی دیگر به نیم کره ی چپ عدد اختصاص دارند. با اینکه اغلب پژوهشگران پهلو حافظه ی ذائقه زنبورها متمرکز هستند، هنوز مشخص نیست ذهن ی طرفی داخل گوناگون دیگر حافظه و دیگر متد های حشرات هم وجود داشته باشد.مقاله های مرتبط:چرا مورچه ها حتی درون مسیرهای پرتردد همچنین دچار ترافیک نمی شوند؟آیا حافظه کوتاه مدت دروغ می گوید؟

یکی از محدودیت های درخورتوجه مورچه های جنگلی، قابلیت مسیریابی بصری آن ها است. بر همین اساس، پژوهشگران آزمایش شرطی کلاسیک را اجرا کردند. داخل این آزمایش، مورچه ها درمقابل شیء آبی قبل از چشیدن برز ا ی شکر، آن را با شاخک چپ خواه ضایع خود لمس می کردند. معتمد متشابه آزمایش سگ پاولف، این حشرات تیمار برای نفوذ کردن بوسیله نشانه ای بصری آموزش می دیدند و سپس این رابطه پس از ۱۰ دقیقه یا یک ساعت خواه یک روز مطالعه می شد. در صورتی که ذره ها دهان خود را به سمت شیء آبی باز کند، نشانه ی تشنگی است.

درپایان، وقتی ذره ها صرفا با شاخک ضایع آموزش می دیدند، تو ۱۰ دقیقه و بوسیله صورت تدریجی علائم نهل را ابراز می دادند. همچنین وقتی با شاخک چپ آموزش می دیدند، در ۱۰ دقیقه و حتی یک روزگار بعد نشانه ای از نهل داخل آن ها دیده نمی شد؛ اما یک روز بعد علائم شدیدی از نهل ابراز می دادند. مؤلفان این پژوهش می گویند:نشان دادیم وفاق کوتاهی بین پاداش تشکر و شاخک چپ خواه راست بخاطر ایجاد ذهن ای طرفی کافی است. گرچه مورچه در کشش آموزش می توانست نشانه ی بصری را با هر دو چشم ببیند. تحریک شاخک سمت ضایع ذهن ی کوتاه مدت و تهییج شاخک سمت چپ ذهن ی اهتزاز مدت را فعال می کند.

اگر پژوهش های مذکور صحیح و انواع حافظه در قسمت های مختلف مغز مورچه پس انداز شده باشند، می توان گفت طرفی شدن حافظه به ممارست زمان و از گذشته های دور، بهتکامل رسا است. موافق نظریه ای، ممکن است این محدودیت در موجودات اجتماعی بیشتر باشد؛ البته این نظری هنوز قطعی نیست.

درون پژوهش های انجام شده روی حافظه ی بویایی و طرفی زنبورهای کارگر، نتایج مشابهی دیده شده است. ذهن های کوتاه مدت زمانی شکل می گیرند که از شاخک سمت راست مصرف شود؛ در حالی که حافظه ی بلندمدت در واکنش بوسیله ورودی شاخک جانب چپ زنبور شکل می گیرند. به دید می رسد اینجا الگویی حیات دارد که ارزش مطالعه را دارد؛ بنابراین، باید بوسیله این پرسش پاسخ انصاف که چرا مغز های نامتقارن مثل مغز انسان می توانند سودمند باشند؟

بدون بررسی انواع حشرات، بوسیله مشقت می قابلیت گفت حافظه ی طرفی بوسیله صورت مختار تو مورچه ها و زنبورهای کارگر به تکامل رسیده یا میان اجداد آن ها مشترک بوده است؛ اما در زنبورهای وارسته از بین رفته است.

حیات دو نیم جبر ی مجزا می تواند معلومات متضاد را کاهش دهد یا به کاهش افزونگی در مغز کمک نرم. این قابلیت بخاطر سرهای کوچک مفید است که نیاز بوسیله پس انداز ی کارمایه و فضا نیاز دارند. همچنین، حفظ کردن ذهن های طولانی مدت در یک سمت باعث می شود هوا برای شکل گیری حافظه ی کوتاه مدت باز شود که فعلا بوسیله استیناف های بیشتری در این زمینه احتیاج دارد.بیشتر بخوانید:دانشمندان توانایی نظر حروف رسم شده روی مغز را به افراد نابینا بخشیدندآیا حافظه کوتاه مدت دروغ می گوید؟اینتل جزئیات دودمان بعدی حافظه های Opta ne و 3D NAND SSD را منتشر کردسامسونگ داخل پی تولید حافظه ۱۶۰ لایه NAND استتنهایی در دوران قرنطینه؛ فناوری چگونه به ما دستیار می کند؟