نتایج پژوهشی تازه: مارها برای دفاع از خود سم تولید نمی کنند

زهر مارها ازنظر ترکیب و اثرات داخل گونه های متنوع مار متجاوز متفاوت است؛ به همین دلیل توسعه ی درمان برای آن دشوار است. مارها با دو هدف اصلی از زهر استفاده می کنند. اول طی یافتن غذا است که زهر به مار کمک می نرم تا قبل از نوشیدن طعمه، پیاده شدن آن قدرت بطی ء. تک دوم دفاع از خویشتن دربرابر شکارچیان بالقوه است؛ به همین خاطر است که هرسال میلیون ها نفر به وسیله ی مارها گزیده می شوند و حدود ۱۰۰ هزاره نفر جان خویشتن را از مشت می دهند.

بسیاری از مطالعات مدال داده اند که حاجت به گرفتن شکار و اسقاء کردن آن، اغلب محرک تکامل سم مارهای متنوع بوده است. به عنوان مثال، بسیاری از گونه ها دارای زهری هستند که به نعوظ خاص برای رویه های اصلی تک شکار آن ها، کشنده است. از طرف دیگر، دانشمندان دانش کمی درمورد نقش گزینش طبیعی روی تکامل زهر درزمینه ی دفاع از خود دارند.

مار زنگی پشت الماسی غربی (Crotalus atrox) در شرایط دفاعی

چنانچه تابه حال به مایه ی زنبور نیش خورده باشید، می دانید که نیش تقریبا بالافاصله صدمه می زند و درد به سرعت به فراز خود می رسد. چنانچه پندار می کنید نیش زنبور سیلان ی مهمی نیست، پیامدهای نیش خوردن بوسیله وسیله ی یک شیرماهی را تو نظر بگیرید. در این جا، شدت درد زیاد بیشتر است اما آغاز درد نیز تند است. این مسئله ازنظر بیولوژیکی معقول است. عملکرد زهر دفاعی تهدید و تعاقب راندن یک حمله ی شکارگرانه است و درد یک بازدارنده ی همگانی است. چنانچه محرک تکامل زهر مار، دفاع از خود بود، می توانستیم مقصود داشته باشیم که همین الگو را ببینیم؛ تقریبا دردی فوری که به پیمانه ای شدید باشد که بازدارنده باشد. اما آیا واقعا چنین است؟

اغلب درد شدیدی درون گزندگی مارها حیات دارد اما درمورد زمانی بندی ترقی ی درد مفروضات اندکی حیات دارد. اگر درد مدت زمان طولانی پس از گزیدگی رخ دهد، مقدور است یکی از عوارض جانبی دیگر زهر مانند آسیب لیف باشد. ارگانیسم ایده ال برای آزمایش این ایده، گونه ای است که بوسیله نعوظ معمول درمعرض گزش انواع مختلفی از مارها قرار می گیرد و قادر است اثرات آن را وصف کند. این ارگانیسم مدل مردم فهمیده (Homo sapiens) است؛ مخصوصا نگهدارندگان مارها و پژوهشگرانی که روی این گروه از موجودات امر می کنند. هری وارد-اسمیت، پژوهشگر دانشگاه بنگور در بریتانیا سراغ این جمعیت آمد که تجربه ی مارگزیدگی زیادی دارد و با استفاده از پرسش نامه هایی از آن ها درمورد مارگزیدگی های گذشته و خصوصا نحوه ی توسعه درد پس از گزش سؤال کرد.

برای کسانی که با مارها کار می کنند، مارگزیدگی اتفاقی عادی است اما بوسیله نظر می رسد که داخل بیشتر مارها سم به منظور دفاع از خود تکامل نیافته باشد

از پاسخ دهندگان خواسته شد تا سطح درد خویشتن را طی مدت زمان یک تا ۵ دقیقه پس از گزش، براساس مقیاس صفر تا ۱۰ گزارش کنند و بگویند حداکثر درد تو چه زمانی رخ داده است. تمرکز این بررسی به جای شدت درد، روی زمان بندی صعود درد بود. علت آن حیات که درحالی که شدت درد تجربه شده بوسیله میزان زیادی بین افراد متفاوت است، زمان توسعه ی درد باید در میان آن ها یکنواخت تر باشد. افراد مختلف ممکن است نیش زنبور را مزاحمتی جزئی خواه موضوعی تحمل ناپذیر درنظر بگیرند اما همه با این سیلان موافقند که درد حاصل از نیش زنبور بالافاصله مقدمه می شود. تو این نظرسنجی، ۳۶۸ نفر همکاری داشتند که درمجموع ۵۸۴ وعده به وسیله ی ۱۹۲ گونه مار متنوع گزیده شده بودند.مقاله های مرتبط:چرا مورچه ها حتی در مسیرهای پرتردد نیز دچار ترافیک نمی شوند؟زنبورها و درک نمادین زبان ریاضیات

متداول ترین تجربه، سطوح نسبتا پایین درد پس از گزیدگی طی ۵ دقیقه اول بود؛ زمانی که درد ممکن است یک صیاد را به موقع دور کند تا اژدر بتواند هزیمت کند. درد شدیدتر اغلب بعدتر می آمد. کمتر از ۱۵ درصد از موارد منجر بوسیله دردی شده بود که طی ۵ دقیقه ی اول، خسته کننده حیات و حدود ۵۵ درصد از موارد هرگز بوسیله این طور سطحی نرسیده بودند. این نتایج به طور استقامت علامت می دهد که نیروی محرکه ی تکامل زهر مارها دفاع از خود نبوده است.

پژوهشگران همچنین در مناسبت با وجود زهرهایی که موجب آغاز کندرو درد می شدند، شجر تکاملی گونه های مار را بررسی کردند. آن ها دریافتند که در چندین مورد، زهرهایی که موجب درد زننده می شدند، تکامل پیدا کرده اما معمولا به سرعت مجدد در جریان تکامل اژدر از مشت رفته بودند. این قضیه نیز علامت می دهد که زهر تو مارها به عنوان پاسخی به نیاز برای تخلیه شکارچیانِ بالقوه، تکامل نیافته است.

چندی از مارهای سمی متشابه این مار قاعده سرنیزه ای برزیلی (Bothrops moojeni) سمومی دارند که عملکرد حقیقی آن ایجاد درد است

استثناهایی نیز وجود دارد. بخاطر مثال برخی از مارهای مرجانی و افعی های گودال به طور خاص حاوی سمومی هستند که موجب ایجاد درد قطعی می شود. کبرای تُف انداز بخاطر استفاده از سم دفاعی دارای سازگاری های رفتاری منحصربه فردی است و زهر این مار هنگام تماس با چشم موجب درد شدیدی می شود. کسانی که از وجود مارهای زهردار خطرناک عاطفه خطر می کند، می توانند به استراحت راحتی کنند. به طور کلی، هدف آن ما نیستیم.بیشتر بخوانید:چرا ما زنده هستیم؟ داستان اصل پرانرژی سازنده حیاتتولید گیاهان همیشه درخشان؛ دستاورد جدید مهندسان ژنتیکایجاد تصادفی بزرگ ترین ابرکامپیوتر دنیا با شریک شدن کامپیوتر های خانگیکشف شواهد فسیلی که نشان دهنده ی عبور میمون ها از اقیانوس اطلس استکشف شواهدی از تکامل انگشت در ماهی ها