آرشیو ماهانه: جولای 2019

فایده کمتر استفاده کردن کالری تو کاهش ریسک حمله قلبی

به گزارش روزنامه نگار مهر، محققان در این تجسس بوسیله بررسی نتایج تأثیر محدودکردن نسبی کاربرد کالری در افراد غیرچاق که از لحاظ بالینی نرمال بودند، پرداختند. در این مطالعه، ۷۵ بی همتا دارای اضافه حد پشیز درون رده سنی ۲۱ تا ۵۰ سال پایین تر مطالعه کنترل کالری صبر گرفتند و رک شد شرکت کنندگان تو مقایسه با افراد ۵۰ سال به بالا که دارای…

توفیق دانشمندان درزمینه ویرایش ژنوم میتوکندری درون گیاهان

وقتی درباره ی DNA تامل می کنید، احتمالا ساختار مارپیچ مضاعف آن به ذهنتان می آید؛ ولی این فقط بخشی از ماجرا است. یکی از حصه های بنیانی دیگر، DNA میتوکندریایی است که درون گیاهان حتی از اهمیت بیشتری برخوردار است. این بخش از ژنوم کمپلکسی است که دانشمندان نمی توانستند ژن های آن را ویرایش کنند. اکنون، گروهی از پژوهشگران ژاپنی برای اجرا…

ماهی رباتیکی که از باتری مایع انرژی می گیرد

پژوهشگران یک ماهی رباتیک ساخته اند که از یک چیز ابکی باتری که توسعه دهندگان، آن را «خون ربات» می نامند، انرژی می گیرد. این ربات نرم که حدودا ۴۰ سانتی متر کشش دارد، باتری جامدی ندارد؛ بلکه درعوض به وسیله ی یک منی دو منظوره که کارمایه را ذخیره می کند و باله های ماهی را به حرکت درمی آورد، به…

دانشمندان به فرمولی ساده درباره ماهیت قطره های آب معلول بردند

دانشمندان فرمول بسیار ساده ای برای یکی از پدیده ها ی فیزیک کشف کرده اند که بوسیله رویت می رسید یکی از محدوده ها ی شناخت ناپذیر فیزیک محسوب می شد: مشخص کردن اینکه چکه ی آب پیش از فرو پاشیدن، چه میزانی از بازار الکتریکی را می تواند تحمل کند.  ده ها سال فیزیک دانان پدیده ها ی کوچک را بررسی…

قهوه سبب کاهش خطر ابتلا بوسیله ام اس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهش های پیشین نشان داده بود که مصرف قهوه به کاهش سربزرگی بیماری های پارکیسنون و آلزایمر می انجامد. این بار پژوهشگران بوسیله سراغ نقش قهوهدر کاهش کار بزرگ بروزام.اس رفته و به یافته های جالبی رسیدند. پژوهشگران بوسیله بررسی مجدد بررسی ای که بر روی ۱۶۲۹ فرد مشغول به ام.اس و ۲۸۰۷ بی تا تندرست در سوئدو نیز…