تغییر استاندارد جهانی تحسین ۷ واحد اندازه گیری مهم دنیا

ما در زندگی خود همواره داخل حال اندازه گیری مقادیر گوناگون هستیم؛ مقیاس سنگینی، ارتفاع، حرارت، زمان و غیره. انگیزه این کار نیز علنی است؛ ما برای خریدوفروش، صلح و صفا و بصیرت خود به یک وزن و میزان نیاز داریم. اما استفسار اینجا است که آیا متر و معیار ما بخاطر این اندازه گیری ها کاملا برابر است؟ از کجا می قابلیت فهمید مشیت ما از یک متر یا یک کیلوگرم همان مقداری است که فردی دیگر تصور می کند؟

طی سالیان گذشته، سعی های زیادی برای درود دقیق واحدهای اندازه گیری عارض گرفته است. اما درون ۳۰ اردیبهشت سال ساری (مصادف با روز جهانی علم اوزان ومقادیر) یک بازنگری تمام درمورد استانداردهای این مرزوبوم صورت گرفت.

البته قرار ازاله ما شاهد ائتلاف محسوسی در کاربری های روزمره ی خود باشیم، طبق برنامه ریزی ها فراغت است گذار به جهیز متاخر کاملا نامحسوس رخ گیرد؛ پس جای نگرانی بود ندارد و کماکان یک کیلوگرم گوجه فرنگی همان نرخ است که وجود! فرق درون این است که از روز دوشنبه، ستایش رسمی هفت واحد کمیت گیری در سیستم بین المللی واحدها (SI) دیگر مانند گذشته نیست.

تعریف جدید استانداردهای SI برای کیلوگرم (kg)، متر (m)، ثانیه (s)، آمپر (a)، کلوین (k)، مول (mol) و شمع (cd) اعمال شده استروش سابق حد گیری

انسان ها همواره قادر به لحاظ بوده اند؛ اما حزن زمان با پیشرفت این سیر تکاملی، ما به سرعت توانستیم قابلیت های جدیدی را نظیر اندازه گیری طول، وزن و زمان را نیز به دست آوریم. فراعنه ی مصر برای پیدایش اهرام از یک واحد طول باستانی بوسیله نام «اَرَش سلطنتی» (Royal Cubit) کاربرد می کردند. این واحد طول بعدها نیز حفظ شد و به مرور ترویج یافت.

مصرف ی مصریان باستان از شیوه های اندازه گیری بوسیله کمک ارش سلطنتی

اما ارش همچنین در گذر زمان از گزند تغییر و تغییر در زنهار نبود. این واحد طولی به معادل ی نیم متر کنونی (با خطایی حدود ۱۰ میلی متر) بود. جان ویلکینز اولین انحصاری بود که تعریف یک مجموعه ی جهانی از واحدهای وزن گیری را پیشنهاد داد که سپس، این ایده با استقبال دبیر انجمن خسروانی لندن همچنین مواجه شد.

موجب ی واقعی بخاطر انجام این کار از زمان انقلاب کبیر فرانسه ریشه می گیرد. فرانسوی ها اولین کسانی بودند که تو ۲۲ ژوئن ۱۷۹۹، اولین استانداردهای طول و بزه را با دو قطعه ی استاندارد از جنس پلاتین به نمایندگی از متر و کیلوگرم انتخاب کرده و آن ها را در آرشیو جمهوری این قلمرو داخل پاریس نگه داری کردند.استانداردهای تک ارامش

دانشمندان نیز از این ایده حمایت کردند؛ به خصوص ریاضیدان آلمانی، کارل فریدریش گاوس که شور و مقصود زیادی برای بوسیله دشت نشستن این حرکت از خود نشان عدالت. نمایندگانی نیز از ۱۷ ناحیه عضو سازمان ملل متحد گرد هم آمدند تا با امضای «کنوانسیون متر»، بوسیله صورت رسمی نظم بین المللی واحدها (SI) را لباس دهند.

فرانسه که به خیال آسیب های شاگرد از جنگ با پروس (یکی از امپراتوری های قدرتمند اروپایی آن زمان) دیگر از اعتبار علمی سابق خویشتن برخوردار نبود، یکی از ساختمانی های دعوا زده ی خود را در سینت کلاود به نشانی بناء ی بین المللی این سیستم نوپا در وارستگی جهان راحتی داد.

BIPM، ساختمان ی نظام بین المللی واحدها

این مسکن که با نام Pavillon de Breteuil شناخته می شود، هنوز اندوه میزبان راه اندازی ی بین المللی اوزان و استاندارد ها (BIPM) است و در آن نمونه های بین المللی از واحد کیلوگرم در دو گاوصندوق و سه گانه محفظه ی شیشه ای نگه داری می شود. این مقیاس متشکل از یک بلوک پرداخت از سنخ پلاتین و ایریدیوم است که برای تحسین واحد کیلوگرم استفاده می شود. مقیاس ی یادشده نمونه مقایسه برای تمامی استاندارد های استاندارد از واحد کیلوگرم در کشورهای مختلف گیتی نیز محسوب می شود (این نسخه ی پا بر جا سه گانه جنین دربرابر تعدادی از نسخه های کپی کاملا متشابه خویشتن پیمانه کشی شده است).

نسخه ی بین المللی کیلوگرم که با نام Big K شناخته می شود

اما بریتانیایی ها به خاطر سطح فایده بالای خود تا سال ۱۸۸۴ از امضای این بیعت تنبلی رفتند. حتی پس ازآن از امضای این پیمان همچنین سیستم جدید عزب توسط دانشمندان مورد استفاده فراغت می گرفت و جهیز مورداستفاده در بخش جلال از جهان، همچنان همان واحدهای سلطنتی مرسوم یعنی پوند، اونس، فوت و اینچ باقی ماند. حتی ایالات متحده که داخل آن زمان این میثاق را توشیح کرده بود نیز عملا هرگز آن را انجام نکرد و همچنان به همان نسخه ی بریتانیایی از جهیز واحدهای خود پایبند ماند.

بااین حال، به نظر می رسد ایالات متحده در سال ۱۹۹۹ (یعنی همان زمانی که مدارگرد اقلیمی مریخ (MCO) در حین ارتکاب عملیات از بین رفت)، از غرض خویشتن برای کاربرد از سیستم واحدهای سلطنتی پشیمان شد. این اتفاق عجیب و تاسف وعده به منزله ی تحصیل عبرتی بخاطر عدم تعهد جهانی به سیستم بین المللی واحدها شناخته می شود. درون گزارش مربوط بوسیله این پیوستگی که در آن زمان کبیر بر ۱۹۳.۱ میلیون دلار خسران دربرداشت، آمده است:جهت پا بر جا از دست رفتن مدارگرد MCO، خطای ناشی از عدم استفاده از واحدهای متریک در دستور کار نویسی یک فایل نرم افزاری در زمین حیات که برای مدل سازی شیار عروج فضاپیما مورد کاربرد قرار می گرفت.

این فاجعه ی بی قراری انگیز زمانی رقم خورد که مدارگرد یادشده با دخول به مداری پایین تر از وزن تعیین شده، وارد خط سیر مریخ شد و برای همیشه ازدست رفت.

نتیجه ی برخی از پژوهش ها نشان می دهد که احتمالا دلیل اصلی در رو مدارگرد اقلیمی مریخ، تنها یک اشتباه در عدم استفاده ازسیستم متریک بوده است تعاریف جدید SI

پس علت تصمیم تازه ی جهان بخاطر اعمال تغییرات در این سیستم چه بود؟ مشکل حقیقی در تعریف موجود برای واحد کیلوگرم این بود که نمونه های موجود کاملا جماز نبودند و بخاطر واحد قضیه الکتریکی همچنین واحد تعریف شده چندان زیبنده درک نبود. بوسیله علاوه، دانشمندان می گویند داخل اثر انجام وزن کشی های متعدد، نمونه ی واقعی کیلوگرم (Big K) به مرور در حال کاهش جرم است.

به گفته ی BIPM، در حال حاضر تمامی واحدها بوسیله شکلی فاحش و ثابت تمجید شده اند. ایده ی اصلی این است که ما یک ثابت جهانی (به نشانی مثال، سرعت نور تو خلا) را درنظر می گیریم و از آن برای تعیین مقدار حرفی واحدها عاری هیچگاه راه عدم قطعیتی بهره می گیریم.فدایی از واحدها مانند کیلوگرم از نمونه ی پایداری برخوردار نیستند

واقعیت ثابت است، عدد نیز مدلل است و بنابراین واحدها از امروز به طور طولانی تعریف شده خواهند وجود. بنابراین تنها نیاز است که هفت قیمت ثابت مربوط بوسیله واحدهای کمیت گیری متنوع را بیابیم و اطمینان حاصل کنیم که تمام وزن گیری های اینده با دقت کافی انجام خواهند شد.

این هفت واحد هم اکنون با ثوابت جهانی همانند سرعت نور در خلاء (c) تعریف شده اند

استرالیا همچنین اکنون کروی ترین شی ماکروسکوپی موجود در سطح زمین را میلیونر است؛ یک گوی سیلیکونی که بخاطر اندازه گیری مدلل آووگادرو (۱۰۲۳×۶/۰۲۲۱۴۰۷۶) به کار می رود. این مدلل جهانی داخل شیمی برای مدح یکی از واحدهای جهیز SI به شهرت مول (mole) تعیین شده است؛ یعنی مقداری از هر ماده که تعداد ذرات بنیادی (مولکول یا اتم) آن برابر با تعداد اتم های موجود تو ۱۲ گرم از کربن ۱۲ است.

والتر گیاردینی از مؤسسه ی ملی اندازه گیری استرالیا که یک گوی سیلیکون را به عنوان کمی از پروژه ی آووگادرو در دست دارد از مقیاس تا مقیاس

از امروز نمونه ی اصلی کیلوگرم (Big K) داخل اداره ی بین المللی اوزان و مقیاس ها، تنها شی با شکوه تاریخی خواهد بود که اندازه گیری جرم آن در بهترین حالت نیز با عدم قطعیت همراه است. از این پس، کیلوگرم بااستفاده از ثابت چهانی پلانک درود خواهد شد؛ مفهومی که از دیدگاه فیزیک کوانتوم غیرقابل تغییر است.

حالا چالش اصلی این است که چگونه این تعاریف متاخر را به شیوه ای سزاوار سرزنش حس بخاطر انسان عادی (بوسیله خصوص اقشار غیرعضو در جوامع علمی) توضیح دهیم. چراکه مقایسه ی مفهوم کیلوگرم با نشان اعطا کردن یک بلوک فلزی بسیار ساده نم از مفاهیم پیچیده ای نظیر مدلل پلانک است.

در حال حاضر، ازلحاظ فنی یک کیلوگرم (kg) بدین صورت تحسین شده است:با درنظرگرفتن مقدار عددی ثابت پلانک (h) که موافق با ۱۰.۱۵ ×۶/۶۲۶۰۷۰۱۵ (با واحد ژول ثانیه) است؛ این ثابت معادل با  kg.m2/s خواهد وجود که در آن m (متر) و s (لمحه) براساس c و ΔνCs درود خواهند شد.

اندکی بیشتر به همین عبارت آخر بیندیشید. به نظر شما تشریح دادن این مدح از کیلوگرم بخاطر یک فروشنده ی ساده داخل یک فروشگاه محصول یا خواروبار چگونه امکان پذیر است؟بیشتر بخوانید:برابر آزمایشی کوانتومی، چیزی بوسیله نام واقعیت عینی وجود نداردآیا استانداردهای ۸۵ گانه، عایق از تحویل خودروهای سایپا و ایران خودرو خواهد شدبهبود استانداردهای شرکت، وظیفه ای دائمی برای مدیرانرئیس کمیسیون: برای خودروهای قرین پراید استاندارد سرعت در نظر خمود شودرئیس موسسه نمونه: متمایز های حمایت ملی را مثل شاخص های euroncap تعیین کردیم