آپنه خواب گمان ابتلا به سرطان تو زنان را اضافه می دهد

به گزارش روزنامه نگار مهر، «آتاناسیا پاتاکا»، حامی آویشن رسیدگی از دانشگاه آریستوتلیونان، در این باره می گوید: «مطالعات اخیر علامت داده اند که میزان کم اکسیژن خون در کشش خواب و اختلال خواب نقش مهمی در بیولوژی انواع مختلف سرطان دارد.»

در این مطالعه، داده های مربوط به بسیار از ۱۹ هزاره ناتندرست مبتلا به آپنه رویا تو اروپا به عزم تخمین ربط بین شدت آپنه خواب انسدادی، مدل پایین اکسیژن خون و مخاطره عطارد بررسی شد.

داخل افراد مبتلا به اختلال خواب، مسیر روانی هوا درون کشش مدت رویا چندین بار به طورکامل خواه نسبی ودیعه می شود و تو نتیجه معیار اکسیژن خون کاهش می یابد. علائم شایع این اختلال، خروپف کردن، رویا مختل شده و خستگی زیاد از حدزیاد است.

محققان دریافتند افرادی که درون کشش خواب بوسیله مراتب با گیر مسیر تنفسی گیرایی روبرو بوده و استاندارد اشباع اکسیژن خون شان کمتر از ۹۰ درصد است بسیار از سایر افراد مبتلا بوسیله سرطان تشخیص داده می شوند.

همچنین مطالعات مدال انصاف زنان بیش از مردان در معرض خطر عطارد هستند.

محققان تاکید می کنند آپنه خواب می تواند آماج ابتلا بوسیله سرطان درون زنان باشد اما باید تحقیقات بیشتری داخل این اساس انجام شود.