پروگرام نویس بلژیکی چیره بوسیله حل پازل فراموش شده MIT شد

ASGHAدرOOOON ابتدای آوریل ۱۹۹۹، یک کپسول زمان بخاطر معمار سرشناس آن زمان، فرانک جیری (Frank Gehry) به همراه دستورالعملی فرستاده شد که نحوه ی استفاده از آن در مدل سازی ساختمانی که درنهایت تحول بوسیله آزمایشگاه درک قدر یا بهای چیزی قلابی و علوم کامپیوتر MIT موسوم به CSAIL شد، را تشریح داده بود. این کپسول زمان در عنصر کفش ی کتاب کامپیوتر محسوب می شد که شامل ۵۰ تک از اقلامی بود که توسط افرادی مانند بیل گیتس و آویشن برنرز-لی (Tim Berners-Lee)، رب دنیای وب، کاربرد شده است.در پازل ریوست، پس از ۸۰ تریلیون بار لحاظ ی مجذور اعداد و چند عملیات کوچک دیگر، عبارتی تبریک آمیز تولید خواهد شد

راحتی نبود که این کپسول زمان را زودتر از ۳۵ سال باز کنند، مگر اینکه کسی بتواند پازل رمزنگاری شده ای (cryptographic) که در نقشه کشی آن تعبیه شده بود را محلول کند. پازل مذکور را ران ریوست (Ron Rivest) نقشه کشی کرده بود که حرف آر (R) R ابتدایی داخل کلمه ی اختصاری RSA اشاره بوسیله او. دارد RSA، بدون شک، یکی از اساسی ترین پروتکل های رمزنگاری تاریخ است که تاکنون باریک شده. است او می گوید استراحت نبود این پازل بی حد پیچیده باشد؛ بلکه فقط هدفش این بود طوری مدل سازی شود که محلول آن توسط کامپیوتر دقیقا ۳۵ سال کشش بکشد؛ نه کم و نه.

بیشتر ۱۵ آوریل ۲۰ سال پس از بهره که ریوست این پازل را معرفی کرد، برنارد (فابروت Bernard)Fabrot ، یک برنامه نویس بلژیکی بدون تحصیلات آکادمیک، موفق به حل آن. شد دستورالعمل واقعی پازل می گوید که راه حل آن را باید بوسیله مدیر آزمایشگاه علوم کامپیوتر ارسال کرد، ولی فابروت از اینکه می رویت این آزمایشگاه دیگر وجود ندارد، زیاد شگفت زده. بود در حقیقت، آزمایشگاه نامبرده در سال ۲۰۰۳ با آزمایشگاه درایت مصنوعی دانشگاه MIT ادغام شد تا CSAIL لباس. بگیرد او می گوید که دانیلا (راس Daniela)Rus ، مدیر فعلی آزمایشگاه CSAIL، روحش غصه از وجود چنین معمایی خبر.

نداشت درون پازل ریوست، باید مولود ی ۸۰ تریلیون وعده محاسبه ی مجذور یک عدد را لحاظ. کرد بوسیله نشانی مثال، مجذور عدد دو برابر است با چهار؛ مجذور چهار برابر است با ۱۶ و بوسیله همین منوال این عملیات را باید ۸۰ تریلیون بار تکرار. کرد در پایان، عدد نتیجه و عددی که در دستورالعمل بوسیله آن اشاره شده است را باید در عملیات دیگری به حکم سرما تا به مغز جدیدی دست یافت که بتوان آن را به شکل یک عبارت کوتاه تبریک آمیز ترجمه. کرد ریوست و فابروت این عبارت را فاش نکرده اند؛ عبارت صحیح داخل زمان بازگشایی کپسول زمان در روز ۱۵ می اعلام خواهد.

شد نکته ی مهم درون این معما، لزوم اجرای عملیات های ترتیبی است؛ یعنی، نباید میل داشت که با اجرا محاسبات به رخساره موازی، تند تیز به پاسخ صحیح دست. یافت برای رسیدن به پاسخ، درون هر لحظه فقط می توان یکی از مراحل فرایند مجذورسازی را تنها با مصرف از پاسخی که از مرحله ی پیش به دست آمده است، انجام داد؛ بنابراین، کاربرد از کامپیوترهای بیشتر خواه حتی یک ابرکامپیوتر هیچ کمکی به محلول مسئله نخواهد. کرد براساس قانون مور و باتوجه به مدت زمان موردنیاز بخاطر اجرای عملیات مجذورکردن اعداد در سال ۱۹۹۹، ریوست اینچنین برآورد کرده بود که شمارش ی پاسخ این پازل تقریبا باید ۳۵ سال کشش.بکشد مقاله های:مرتبط الگوریتمی که می تواند توالی های دوست داشتنی ریاضی بخاطر انسان را تشخیص دهدطرح یک روانی ریاضی که شعور قلابی هرگز قادر به محلول آن نیستمحققان الگوریتمی با قابلیت شبیه سازی مغز آدم توسعه

دادند فابروت که به عنوان یک پروگرام نویس و ترقی دهنده ی مستقل حکم می کند، می گوید سال ۲۰۱۵ بوسیله نعوظ تصادفی با این پازل برخورد. کرد اگرچه ریوست کد پازل را تو ابتدا به صورت جاوا منتشر کرده بود، ولی فابروت به این نتیجه رسید که اگر از کتابخانه (گنو GNU Multiple Precision Arithmetic) Library مصرف کند بهتر می تواند آن را حل. کند این ابزار، نرم افزاری رایگان و غنی از توابع مختلف است که با استفاده از زبان دستور کار نویسی C و برای انجام نکته سنج محاسبات ریاضی نقشه کشی شده. است بنابراین او یکی از هسته های پردازنده ی مرکزی کامپیوتر شخصی خود را بوسیله عمل عملیات مجذورسازی اعداد اختصاص داد تا بتواند این پازل را محلول. بطی ء او می گوید کامپیوتر او به رخ ۲۴ ساعته در تمام طول هفته مشغول اجرای این عملیات بود و تنها وقفه هایی که در روانی کار اتفاق می افتد، زمانی بود که او به مسافرت می رفت یا جریان برق پیمانه می.

شد وی می:گوید به هیچکس مگر دوستان نزدیکم نگفته بودم که دارم این پازل را محلول می. کنم می دانستم که یک شانس بیشتر ندارم، اما چنانچه این دست افزار را به سایرین می گفتم آن ها می توانستند یک پردازنده ی قوی پر حرارت مصرف کنند و من را انقراض.

بدهند سه گانه و نیم سال بعد، فابروت درنهایت توانست ۸۰ تریلیون عملیات مجذورسازی را به اتمام برساند و طرز حلی بخاطر پازل پیدا. کند او، داخل بهینه زمان ممکن توانسته بود به این وهله. برسد خودش از این موضوع خبر نداشت، ولی گروهی از دانشمندان علوم کامپیوتر و کارشناسان کریپتوگرافی در حال کار روی پروژه ای به نام (کریپتوفاژ) Cryptophage بودن که از ابدار افزارهای ویژه ای بهره می بردند که به طور اختصاص برای محلول پازل MIT نقشه کشی شده.

بودند گروه کریپتوفاژ به رهبری سایمون (پیفرز Simon)Peffers ، مهندس سابق اینتل، مبتلا نبض وجو بخاطر یافتن توابع تأخیر معتبری بودند که بتوانند از آن ها بوسیله نشانی یک مکانیسم امنیتی برای بلاک گره هایی مانند اتریوم استفاده. کنند توابع تأخیر برازنده تأیید، انتزاع مدرنی از کار بدوی ی ریوست درباره ی کریپتوگرافی دارای تأخیر زمانی است و راه محلول آن ها تنها با استفاده از اجرای عملیات های ترتیبی به دست می. آید پیفرز می گوید قسمت قسمت کردن کریپتوفاژ در جریان استیناف های خود به پازل ریوست برخورد کرد و فکر کردند که این معما، بستر نیکوکاری بخاطر آزمایش یافته های حاصل از پژوهش های آن ها.

است آن ها از ابتدای ماه مارس نخست بوسیله اجرای الگوریتمی کردند که اردینک (ازتورک Erdinc)Ozturk ، پژوهشگری از دانشگاه Sabanci، آن را طراحی کرده بود و طوری بهینه سازی شده بود تا میزان وقفه های بین عملیات های مجذورسازی را کاهش. بدهد این الگوریتم با استفاده از یک آرایه ی درب ی دستور کار پذیر در (نگرش) FPGA ادا شد که تراشه ای چندمنظوره است که با هدف اجرای عزب یک الگوریتم خاص برنامه ریزی و طراحی شده است و همین عامل باعث می شود که نسبت به پردازنده های عمومی، از کارایی بیشتری برخوردار. باشد این مدار FPGA تو زمان استفاده از الگوریتم ازتورک، عملکردی ۱۰ برابر سریع تر از پردازنده های گران بها تجاری دارند که کند افزارهای غیربهینه سازی شده را انجام می. کنند فابروت زمانی به پاسخ رسید که کریپتوفاژها با استفاده از ابزارهایی که به این منظور طراحی شده اند، تازه درصدد یافتن پاسخ برآمده

بودند گروه کریپتوفاژ باتوجه به کارایی محاسبات این تراشه برآورد کرده بودند که عصر روز دهم مه به پاسخ صحیح پازل MIT مشت خواهند یافت؛ یعنی، دقیقا دو ماه بعد از آنکه محاسبات را شروع کردند؛ ولی، زمانی که بوسیله MIT رفتند تا آن ها را از این موضوع آگاه کنند، ریوست به آن ها گفت که از فابروت ضعف مشقت زده.

اند ریوست می:گوید پیش از اینکه این دو نفر دقیقا تو یک روز بیایند و بگویند سؤال شما را حل کردیم، هیچ کس پیش ما نیامده. بود ماجرا شگفت انگیزی.

است ریوست به این نکته اقرار می کند که معیار سختی پازل خود را خبط برآورده کرده. است پیش دماغ صعود های فناوری برای آینده های نسبتا دور کار مشکلی است و ریوست می گوید او بوسیله احتمال وقوع پیشرفت های غیرمنتظره ای مانند ساختن خراش های EPGA توجه نکرده. بود این تراش ها داخل گذشته به اندازه ی زمان حال پیچیده و تو دسترس.

نبودند اگرچه کریپتوفاژها نتوانستند نخستین کسانی باشند که این پازل را محلول می کنند، ولی پیفرز می گوید آن ها هم در مراسم بازگشایی کپسول زمان که ۱۵ مه برگزار می شود، مشارکت خواهند. کرد تنها طراحان کپسول هستند که از همه ی محتوای آن آگاه هستند و دیگران تنها می دانند که آن کپسول با مشارکت و همیاری افرادی مانند تیم-برنرز (لی مخترع شبکه ی جهانی)وب ، باب (متکالفی مبتکر)اترنت ، بیل (گیتس یکی از سازندگان نسخه ی اصلی Altair BASIC، اولین ثمر) مایکروسافت ساخته شده. است فابروت می گوید بوسیله شدت هواخواه است که نسخه ی واقعی Zork که یکی از اولین ورزش های کامپیوترهای خانگی است و داخل این کپسول صبر دارد، را.ببیند بیشتر:بخوانید صبر در جبر؛ بوسیله بستگی زادروز مریم میرزاخانیچرا داوینچی از شایسته کردن خود جلوتر بود؟حکمرانی الگوریتم ها کنار جهان؛ آمازونساخت ماشینی با توانایی ایجاد ابرجای گزیدگی از احتمالات آیندهپیش بینی مرگ شخصیت های سریال بازی تاج و تخت توسط درایت