چای سبز را اینگونه بنوشید

به گزارش همشهری آنلاین، برای نصیب بردن از فواید نوشیدن چای سبز موارد کوچکتر را تو رویت بگیرید.

۱- روزانه بسیار از پنج فنجان چای ننوشید. نوشیدن این چای در صورتی که دچار سردرد یا اسهال هستید، توصیه نمی شود.

۲- چای سبز را با داروها مصرف نکنید.بعد از این که قرصی برای خاموش سردرد شوق می کنید، چای سبز ننوشید چون امکان دارد که سردردتان بیشتر شود.

۳- اگر از تاکیکاردی (سریع العمل شدن غیرطبیعی جست قلب) رنج می برید چای سبز ننوشید.

۴- اگر کم خونی دارید سراغ چای سبز نروید به برهان این که در جذب آهن اختلال ایجاد می کند. نیکوترین زمان برای نوشیدن چای سبز وعظ می شود که ۲۰ دقیقه قبل یا بعد از کود های اصلی یک فنجان چای سبز استفاده کنید.

دلایل این پند را درون دنباله می خوانید:

۱- اگر بوسیله ترانه لاغری چای سبز می نوشید توصیه می شود چای سبز را ۲۰ دقیقه پس ازآن از طعام هوی کنید. بجهت درون این قیافه چربی بیشتری می سوزد و زهر بیشتری از بدن دفع می شود.

۲- چنانچه می خواهید میزان مواد معدنی و پروتئین دریافتی از مواد غذایی را افزایش دهید توصیه می شود که سپس از هر وعده غذایی یک فنجان چای سبز بنوشید.

در برابر در این صورت بدن منیزیم، کاتچین ها و ویتامین های C و E بیشتری جذب می کند.

۳- بهتر است بدانید که چای سبز به برهان ثروتمند بودن آنتی اکسیدان و ویتامین بیش بخاطر کودکان هم کارگر است.

۴- موعظه می کنیم که روزانه یک جنین قبل از یکی از وهله های اصلی یک فنجان چای سبز (که با یک تا دو ملاقه شهد شیرین شده است) به صغیر ها بدهید.

روزانه چند فنجان چای سبز بنوشیم؟

وصیت می کنیم که یومیه یک تا سه فنجان چای سبز بنوشید اما نوشیدن بسیار از پنج فنجان اندرز نمی شود. اشامیدن بیش از این میزان باعث بروز مشکلاتی مشابه افزایش ضربان قلب و تا اینکه سرگیجه می شود. یادتان باشد که نباید روزمره بیش از ۱۰ گرم چای سبز استعمال کنید.دو ساعت قبل از عدول کردن به رختخواب چای سبز ننوشید چون این نوشیدنی باعث ابراز بی خوابی می شود.

عین: خراسان