خرابه ۴۰۰ ساله تهران داخل آستانه تخریب

به گزارش همشهری آنلاین، احمد مسجدجامعی در دویست و هفتاد و هشتمین جلسه صریح شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حفظ باقی مانده دیوار قدیمی تهران در ضلع جنوب غربی راسته تهران ذکر داد و گفت: دیوار تهران ۱۱۴ بارو داشت و هر باروی آن دارای آیات قرآن وجود.

وی ادامه انصاف: جنبه شهری تهران با این دیوار آغاز شده است که ۴۰۰ سال قدمت دارد. این دیوار قریه تهران را بوسیله ده تحول کرد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: این دیوار تو حصارکشی عصر ناصری نابود شد و فقط کمی از آن در ضلع جنوب غربی میدان تهران سرمد مانده است.

مسجد جامعی در همین راستا گفت: این قطعه در حال حاضر در حال تخریب است و حفظ آن از بسیاری پروژه ها مهم نمدار است در مدت نماد هویت تاریخی تهران محسوب می شود.

او متذکر شد: این دیوار میراث هویتی ده تهران و میراث آئینی قرآن است و این قطعه تنها مدل سرمد مانده از خرابه تهران است و لذا باید حفظ شود.