ژاپن میلیون ها دوز واکسن فایزر کرونا را دور می ریزد | بحران نزول سرنگ اختصاص!

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از گاردین، چند روز پس از آن که اطلاع دادن شد واکسن آکسفورد/آسترازنکا فقط ۱۰ درصد داخل مبارزه با گونه تیک یافته ویروس آفریقای جنوبی اثربخشی دارد، اینک یک نزاع تازه این وعده برای واکسن آمریکایی کرونا پیش آمده است. ژاپن که برای آماده سازی میزبانی از بازی های المپیک تابستانی توکیو ۲۰۲۱ پایین تر تنگ کردن است، باید زودتر از خیلی کشورها فرآیند وسیله کوبی یا واکسیناسیون مردم خود را پیش ببرد.

با این حال، نداشتن سرنگ اختصاص تزریق واکسن فایزر بوسیله پیمانه کافی باعث شده است وزارت بهداشت ژاپن میلیون ها دوز از این واکسن آمریکایی را کنار بگذارد و ظرف کاربرد از آن ها را بزند. سرنگ استاندارد واکسن فایزر به گونه ای طراحی شده است که نمی تواند ششمین و آخرین دوز واکسن را از بطری های حاوی واکسن بیرون بکشد.

ژاپن ۱۴۴ میلیون آمپول واکسن کرونا از فایزر سفارش داده است که برای واکسینه کردن ۷۲ میلیون نفر بسنده می کند؛ با این پیش فرض که هر آمپول شش دوز واکسن کرونا دارد. به خشکی امدن زمینه آنچه مدیران فایزر گفته اند، هر بی مانند باید بوسیله فاصله سه هفته یک مرحله واکسن بزند تا کنف او طبق ویروس کرونا افزودن یابد.

چنانچه ژاپنی ها بخواهند از سرنگ های استاندارد بخاطر تنقیه واکسن فایزر استفاده کنند، داخل هر بطری یک دوز باقی می ماند و به این ترتیب، ۱۴۴ میلیون واکسن فایزر برای وسیله کوبی ۶۰ میلیون نفر کافی خواهد بود. هیاهو کمبود سرنگ داخل آمریکا و اتحادیه اروپا غم شدید و هم چشمی بخاطر مبادله کردن سرنگ اختصاص تنقیه فایزر بسیار جدی است.

ژاپن در رویکردی محتاطانه فرمان واکسیناسیون انسان بوسیله ویژه پزشکاران و پرستاران را دیرتر از بسیاری کشورها آغاز می کند و هنوز یک هفته تا آغاز روند دستگاه کوبی در این کشور مانده است. واکسن کرونا از ۱۷ فوریه ابتدا به ۱۰ تا ۲۰ هزار پزشک و پرستار تزریق می شود و از میانه های مارس نصیب و قسمت به ۳/۷ میلیون نفر دیگر می رسد.

واکسن آمریکایی فایزر تا چند روز دیگر تایید ژاپنی ها را می گیرد و واکسن های آسترازنکا و مدرنا در صف تایید قرار دارند که تایید دومی احتمالا تا میانه های بهار طول می کشد. ژاپن تو مجموع بخاطر ۱۵۷ میلیون نفر واکسن کرونا وعظ داده است.