آغاز مذاکرات ایران و روسیه برای تولید مشترک واکسن کرونا | فقط ایران می تواند واکسن روسی را بسازد

به گزارش همشهری آنلاین؛ نیز رییس سازمان غذا و دارو در جریان سفر به مسکو، با اشاره به ظرفیتهای ایران و روسیه در زمینه مطمئن دارو و واکسن، گفت: باتوجه به شرکت هایی که از امروز سرعت بیشتری خواهد گرفت، قادر خواهیم حیات بسیاری از نیازهای پزشکی و دارویی ملک را رفع کنیم.

محمدرضا شانه ساز روز یکشنبه درون بدو ورود به مسکو انگیزه دیدار با مقامات روسی گفت: دو طرف حجم های قابل توجهی در شالوده مطمئن دوا و انواع واکسن دارند و باتوجه بوسیله همکاری هایی که از امروز سرعت بیشتری خواهد گرفت، قادر خواهیم وجود بسیاری از نیازهای پزشکی و دارویی سرزمین را رفع کنیم.

وی ابرام کرد: با سعی های صورت گرفته قرار است حجم های بالفعل و متقابل در این عرصه را به صورت همکاری های بالقوه تبدیل کنیم.

بنابر اعلام سفارت ایران در روسیه، شانه ساز افزود: ایران ظرفیت های اضافی تو تولید واکسن دارد و از معرفت روسیه بی قراری مصرف کردیم تا بتوانیم ضمن صادرات، بنیاد تقویت فن شناسی دارویی را همچنین فراهم کنیم.

وی با تقریر اینکه ۹۸ درصد احتیاج دارویی قلمرو در درون تامین می شود، اقرار کرد: با فعال کردن مقدر شدن خصوصی، تلاش داریم که  نیازهای کامل دارویی ملک را تامین کنیم.