ویدئو | له شدن تویوتا کرولا به خشکی امدن معلول برخورد به مقصد چراغ برق

ویدئو | نیمه شدن بی ام و پس از تلاقی با مقصد صاعقه