شیار فقر داخل تهران ۱۰ میلیون تومان شد

بوسیله گزارش گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، زهرا کریمی، بدنه هیئت علمی دانشگاه، داخل تشریح روند روبه رشد فقر در ایران گفت: برابر تحقیقی که مرکز پژوهش های محفل اجرا داده و نتایج آن را منتشر کرده، خط فقر در سال های ۹۷ و ۹۸ به شکل چشمگیری افزودن داشته است. در سال ۹۸ خط نیازمندی در تهران چهارمیلیون و ۵۰۰ هزار تومان اطلاع دادن شده و داخل سایر نقاط کشور هم شیار نیازمندی دو میلیون تومان پیش روی شده است. این تو حالی است که حداقل حقوق کارگری تا اینکه تو سال ۹۹ هم زیر دو میلیون تومان است. بسیاری از افراد شاغل درون شهرستان ها عملا با دریافت حداقل حقوق کارگری داخل زیر خط فقر زندگی می کنند.

این مدرس دانشگاه ادامه انصاف: داخل سال ۹۹ بسیاری از پژوهش ها علامت داده که خط نیازمندی داخل تهران به ۱۰ میلیون تومان رسیده است. نفقه کرایه مسکن، خوراک و… شرایط را بوسیله سمتی برد که شاهد مهاجرت افراد به حومه شهر هستیم.