یک دختر پس از ۱۴ پسر در ۲۸ سال!

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از ای پی، کاتری و همسرش جی به دلیل داشتن ۱۴ پسر تن و نصف قد از جاذبه های منطقه روستایی لیک ویو داخل ۴۸ کیلومتری دهات گرند رپیدز ایالت میشیگان بودند اما همیشه آرزو داشتند یک دختر اندوه داشته باشند. این زوج که هر دو ۴۵ ساله اند، آخر پنجشنبه گذشته در بیمارستان مرسی هلث سینت مری گرند رپیدز دختردار شدند و صیت خردسال ۳.۴ کیلویی پایگاه را مگی جین گذاشتند.

بزرگ ترین فرزند و فرزند خانواده تایلر ۲۸ سال دارد و متقی است حتی یک لباس صورتی یا یک فام دیگر دخترانه در خانه شان بی پرده نمی شود. آنها به لطافت یک خانه بزرگ در بور ۲۰ دقیقه ای مزرعه ۸۱ هکتاری گیرایی خریده اند؛ جایی که برای ۱۴ پسر و یک کودک دختر به علاوه پدر و پاپا جا بوسیله اندازه کافی دارد. کاتری و جی داخل ۱۹۹۳ مسدود کردند و پیش از پایان پرورش سندیت در دانشگاه ایالتی فریس سه پسر داشتند. آنها با بود داشتن انبوه کودکان ریز و درشت تحصیل را تا کارشناسی ارشد امتداد دادند.