این افراد سمی را هرچه زودتر از عمر خود حذف کنید

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از انتخاب، اگرچه هر فردی ایرادهای شخصیتی اختصاص خود را دارد، ولی لزومی ندارد با افرادی که ایرادهای شخصیتی شدیدی دارند نزدیکی کنید.

خودشیفته ها

خودشیفتگی از دیدن روانشناختی به افرادی گفته می شود که کاملاً هواخواه تصویری هستند که از خود دارند، ولی حفظ این تمثال برای افراد اطرافشان هزینه دارد. گرچه ممکن است این افراد در ابتدا جذاب به دیدن برسند، اما به ممارست زمان لجباز می شوند، سریع دیگران را ملامت می کنند و سرد می شوند. اگر این علائم شخصیتی را داخل یکی از نزدیکان خود مشاهده کردید، بهترین کاری که می توانید ادا دهید شناخت طولانی این شخص و تعیین مرزهای سالم برای خود است.

شایعه پردازان

محققان دریافته اند که افراد بینایی پرداز می توانند مخاطراتی جدی برای اطرافیان خویشتن خلق کنند. شایعه پردازان خیر عزب عمر خود را سمی می کنند، بلکه زندگی اطرافیان را نیز بی نظم کرده و برای آنان نیز حاشیه های سمی ایجاد می کنند.

بسیار حسود

درون حالی که طبیعی است که هر کس در مواردی حسادت کند، ولی افرادی که حسادت زیاد از حدی نسبت بوسیله دیگران دارند، مبدا بوسیله ایجاد عایق در زندگی سایرین کرده و با دلسرد کردن اطرافیان جدیت می کنند مانع از موفقیت آنان شوند. افراد حسود حتی حس هم چشمی را داخل دیگران عین کن می کنند.

بی تفاوت

وقتی شما موفقیتی کسب می کنید، شوق دارید نزدیکان و عزیزان شما، با تحسین و تشویق، حس توفیق را در شما افزایش دهند. ولی وقتی با بی تفاوتی و سردی اطرافیان روبه رو می شوید، بوسیله ممارست زمان انرژی مثبت خویشتن را از دست می دهید.

دروغگوها

افراد شارلاتان معمولا عادت دارند بی دلیل اقدام به دروغگویی کنند. این افراد ظاهرا آسیب جدی برای دیگران ساختن نمی کنند، ولی درواقعیت به شدت به اطرافیان خود خسران می رسانند، به خصوص اگر دروغ هایی تو خصوص کار، احساسات خواه عواطف خود مطرح کنند.