جایزه ویژه مبنا برای مقالات برگزیده تو مملکت «کودکان و ورزش های دیجیتال»

بوسیله گزارش همشهری آنلاین، داخل راستای توسعه مشارکت ها برای محکمی مبانی نظری حوزه بازی پژوهی، دانشگاه اصفهان و بنیان ملی ورزش های رایانه ای روزهای ۳۰ بهمن و یکم اسفند ششمین میتینگ «ورزش های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها» را برگزار خواهند کرد و قرار است این رویداد درون این پرگیر نگاهی اختصاص به پژوهش های مرتبط با بازی های رایانه ای؛ از کودکی تا سالمندی داشته باشد.

میتینگ بین المللی «بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها» بر اساس برنامه ریزی های انجام شده و با توجه به وضعیت شیوع ویروس کرونا و محدودیت های رفت وآمد، به صورت آنلاین برگزار می شود.

دانشگاه اصفهان امسال و در ششمین دوره برگزاری این کنفرانس، یکدلی و مشارکت مبنا ملی بازی های رایانه ای را به عنوان برگزارکننده و تو راستای دستیابی بوسیله اهداف تک دیدن برپایی این کنفرانس به قصد توسعه مطالعات ورزش خواهد داشت. داخل این پرگیر بن ملی ورزش های رایانه ای علاوه بر حمایت های ظاهری و محتوایی از این رویداد همچون همکاری در برپایی مجمع های تخصصی ملی و بین المللی، جوایزی را برای مقالات برگزیده در مرزوبوم «کودکان و ورزش های دیجیتال» داخل نظر خمود است و علاوه پیاده شدن این مقالات منتخب این حوزه داخل قالب مجموعه مقالات به نشر خواهند رسید.

ششمین کنفرانس «بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها» امسال همچنین از حمایت نهادهای عفیف علمی، فرهنگی و اجتماعی منفعت می برد که مرکز تحقیقات ورزش های دیجیتال (دایرک) همچنین یکی از حامیان این رویداد پژوهشی صنعت بازی کشور است.

اتفاق ویژه دیگر اینکه به شکل خاص، جایزه اختصاص معاونت پژوهش شالوده برای کاربردی ترین مقاله پذیرفته شده نشست بخاطر اکوسیستم بازی های دیجیتال درون ایران تو نظر گرفته شده است.

مقالات پژوهشی ارائه شده داخل این کنفرانس داخل معتبرترین سندیت های نمایه سازی کشور به پژوهشگران دیگر عرضه خواهد شد و امکان چاپ نسخه گسترش یافته مقالات برتر کنفرانس در مجلات علمی معتبر و مورد قبول وزارت علوم وجود خواهد داشت.

ورزش پژوهان، بازی سازان، صاحبان دانش و فن، مدیران اجتماعی و فرهنگی و کلیه فرع مندان و صاحب نظران با ارائه مقاله و محصولات می توانند از امکان بستگی با پژوهشگران و سرآمدان صنعت بازی سازی داخل و خارج قلمرو همچنین مصرف کنند.

بر اساس اطلاع دادن دبیرخانه رویداد از پژوهشگران برتر مجمع در مرزوبوم های مختلف، حمایت های متنوعی از چاپ مقالات داخل خاص مجله ها تا کنف های مالی جهت تکمیل تحقیقات صورت می گیرد.

سابقه برگزاری کنفرانس «بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها» در دانشگاه اصفهان به سال ۱۳۹۴ برمی گردد. رویدادی که با کمال مطلوب سبب دهی بوسیله پژوهش های حوزه های مختلف مرتبط با ورزش های رایانه ای برای اولین برگزار شد و در ادامه با راه اندازی مرکز نوآوری صنایع مشغولیت و آزمایشگاه سرگرمی های جدی، قدم در راه تحکیم زیرساخت های پژوهش، آموزش و کارآفرینی در این حوزه استراتژیک و ثروت آفرین گذاشت.

خوب است بدانید بن ملی بازی های رایانه ای امسال مشارکت دیگری نیز با دانشگاه اصفهان در خصوص برگزاری یک رویداد رادیکال تو مملکت صنعت بازی دارد و آن برپایی هکاتون ورزش های جدی سال ۱۳۹۹ (رویداد ورزش سازی ۳ روزه) است. هکاتون امسال با موضوع «تسلط های زندگی: مواجهه با همه گیری مصیبت ها» به جاهل از تهران و تبریز، داخل شهر اصفهان و به میزبانی دانشگاه اصفهان نیز برگزار خواهد شد.

اگر بخاطر ارسال مقاله به رویداد علمی و پژوهشی علاقه مند شده اید، فقط تا ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹ فرصت دارید. برای کسب مفروضات بیشتر درباره محورهای مجمع و نحوه ارسال آثار نیز اینجا کلیک کنید.