فیلم | واکنش مجری به ماسک کمک وزیر بهداشت | حریرچی: تکه ای از پیژامه است