انتقام گیری از همسر با پراکندن عکس های خصوصی در اینستاگرام

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از مجله شرق، عیال شباب تعدادی قبل به نماینده فتای استان مازندران مراجعه و شکایتی را محصول ویژگی ناشناس مطرح کرد. او گفت: فردی با دراختیارگرفتن ورقه اینستاگرام من اقدام به انتشار تصاویر مخصوص ام کرده و مطالب کریه و رکیکی را درباره من نوشته به رویه ای که آبرویم رفته و حیثیتم به خطر بی ریا است. از طرفی نمی دانم چه کسی و با چه انگیزه ای این حکم را عمل داده و چگونه بوسیله عکس های من دسترسی پیدا کرده است.

بعد از شکایت این زن ضبط نخستین با هماهنگی مقام قضائی تشکیل شد و با ثبت اظهارات معارض تفحص به موضوع تو دستور فرمان کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. با توجه به ارائه مستندات توسط شاکی و با بررسی های ابتدایی و اقدامات تخصصی صورت گرفته توسط آویشن کارشناسان پلیس مشخص شد مستنطق این پرونده شوهر شاکی است که با دردست گرفتن پیج اینستاگرام همسر خود، رفتار به انتشار تصاویر خصوصی او کرده و سبب هتک حیثیت وی شده است. بعد از نمودار شدن این موضوع قاضی با هماهنگی مقام قضائی دستگیر شد.
مرد بالغ وقتی پشت میز بازجویی نشست، ابتدا منکر هرگونه جرمی شد و با سخنان گمراه کننده قصد فریب پلیس را داشت اما با هوشیاری کارشناسان پلیس فتا و روبه روشدن با ادله دیجیتال انکارناپذیر لب به اعتراف گشود و با تقریر به انتشار تصاویر همسرش گفت: به دلیل اختلافاتی که با زنم داشتم، از او کینه به دل گرفتم و می خواستم انتقام گیری کنم. به همین برهان با دردست شهود پیج او در شبکه مدنی اینستاگرام عکس های خصوصی زنم را بوسیله همراه مطالبی کریه منتشر کردم تا آبرویش را ببرم.

بنا بر این گزارش متهم به مرجع قضائی معرفی شده است و استفهام قضائی به پرونده او ادامه دارد.