تاسیس موتور هواپیما مبتنی پهلو پلاسمای هوا و بی حاجت از سوخت فسیلی

انسان بوسیله ویژه داخل عرصه ی حمل ونقل به سوخت های فسیلی بوسیله عنوان منبع اصلی کارمایه وابسته است. با این حال، سوخت های فسیلی ناپایدار و خطرناک هستند و به نشانی ارشد ترین حقیقت تولید گازهای گلخانه ای شناخته می شوند و مصرف بی طرز ی آن ها به ابراز مالیات تنفسی و خرابکاری محیط زیست دراثر گرمایش زمین منجر شده است. بوسیله نقل از نیویورک تایمز، هواپیماهای تجاری مسئول پاشیدن ۲/۵ درصد از گازهای گلخانه ای هستند.

اکنون تیمی از پژوهشگران تو مؤسسه ی معرفت و فناوری دانشگاه ووهان، نمونه ای آزمایشی از دستگاهی را رونمایی کرده اند که برای پیش رانش هواپیما از پلاسمای هوای ریزموج استفاده می کند. آن ها طرز کار موتور ابداعی خود را داخل ارگان ی AIP Advances توضیح کرده اند. جائو تانگ، استادتمام دانشگاه ووهان و ادیب ی استیناف می گوید:دستیار به حل معضلات گرمایش جهانی ناشی از کاربرد ی انسان از موتورهای احتراقی سوخت فسیلی برای نیرورسانی به سامان آلات نظیر خودروها و هواپیماها، انگیزه ی ما از ابداع سواری متاخر وجود.

پلاسما درکنار جامد و نقد شو و مدفوع حالت چهارم ماده محسوب می شود و دربردارنده ی تراکمی از یون های باردار است. پلاسما به طورطبیعی داخل مکان هایی نظیر سطح خورشید و جوّ زمین هنگام برق حیات دارد؛ ولی آدم می تواند به طورمصنوعی نیز آن را تولید نرم. پژوهشگران با قراردادن هوا پایین تر ضیق زیاد و کاربرد از ریزموج بخاطر یونیزه کردن جریان هوای فشرده شده، هواپیما پلاسما تولید کردند.

طرح واره ی نمونه ی مقدماتی ی دستگاه و تصاویر هواپیما پلاسمای مشخص تو توان های مختلف ریزموج

شیوه ی کاربرد شده به دست دانشمندان چینی با تقلا های پیشین انجام شده بخاطر ایجاد موتورهای هواپیما پلاسما تفاوتی بنیانی دارد. دیگر پیشرانه های جت پلاسما بسان کاوشگر فضایی داون ناسا از پلاسمای زنون استعمال می کنند. این جنس پلاسما نمی تواند کنار مالش جوّ زمین قدرت کند؛ از این رو، بخاطر بوسیله کارگیری تو محموله ونقل هوایی از قدرت کافی برخوردار نیست. درعوض، موتور هواپیما پلاسمای پژوهشگران چینی، عزب با کاربرد از فضا و الکتریستیه ی تزریقی، پلاسمای داغ و پرفشار تولید می کند.

بین ساخت معیار ای آزمایشی به نشانی طرح مفهومی تا نصب موتور تو هواپیمایی واقعی، فاصله ای بسیار طولانی حیات دارد؛ ولی به نقل از پژوهشگران، نیروی تولیدشده ی وسیله آزمایشی توانست توپ فولادی یک کیلوگرمی را برفراز لوله ای کوارتز با قطر ۲۴ میلی متر جابه جا کند. در این لوله، هوای پرفشار ازطریق عبور از محفظه ی یونیزه ساز ریزموج بوسیله جت پلاسما دگرگونی می شود. به نسبت مقیاس، غلبه وسیله پژوهشگران چینی را می توان با سواری جت هواپیمای تجاری مقایسه کرد.

با ساخت آرایه ای مبصر از پیشرانه های پلاسما بوسیله همراه منابع ریزموج پرقدرت، مقیاس طرح آزمایشی را می توان به جت تمام حد افزایش عدل. نویسندگان مقاله برای بهبود کارآمدی وسیله و دستیابی بدین هدف تلاش می کنند. تانگ می گوید:نتایج ما نشان داد چنین موتور جتی برپایه ی پلاسمای هوای ریزموج می تواند به طور بالقوه جایگزینی مطمئن برای اتومبیل جت سوخت فسیلی مرسوم باشد.بیشتر بخوانید:سرمایه گذاری ۱۲/۵ میلیون دلاری بی ام و روی فناوری سوخت کربن خنثیهشدار آژانس بین المللی انرژی درباره سقوط شدید تنخواه گذاری ها در بخش انرژیگوگل ترانه دارد از صنعتی نفت و سرگین فاصله بگیردآلودگی هوا: دنیاگیری اطفا که از هر ویروسی خطرناک نمدار استچگونه می نبوغ عاری بنزین فسیلی ساختمان ها را گرم کرد؟