کشف جدید: پنگوئن ها هنگام شکارگاه داخل زیر آب آواز می خوانند

پنگوئن هامانند همگی ی پرندگان دریایی، درون مکان های زندگی گیرایی بسیار لبالب سروصدا هستند. آن ها از این صداها برای شناخت جفت و خویشاوندان خود استعمال می کنند. خارج از فصل تولیدمثل، پرندگان دریایی بیشتر عمر خود را در غرق کردن می گذرانند و خود را با محیطی تطبیق می دهند که داخل آن تغذیه می کنند.

پنگوئن ها بوسیله دلیل شیرجه زدن بی نظیر خود، در بین پرندگان بحری بی همتا هستند. امانت به جنس شکار، آن ها می توانند شیرجه هایی به عمق ۲۰ تا ۲۰۰ متر بزنند. این پرندگان از ماهی ها و کریل ها و ماهی های مرکب تغذیه می کنند. باتوجه بوسیله توانایی های منحصربه بی نظیر پنگوئن ها در شیرجه، پژوهشگران بوسیله دنبال آن بودند ببینند آن ها در عرشه آب صدا تولید می کنند یا نه. برای ارتکاب این تحقیق، تیم واحد تحقیقاتی MAPRU (مخفف Predator Marine Apex) در دانشگاه نلسون ماندلای آفریقای جنوبی با انتصاب ضبط کننده ی ویدئویی کوچک و میکروفن داخلی داخل پشت سه نحو از پنگوئن ها کارش را فاتحه کرد. این وضع ها پنگوئن پادشاه و پنگوئن جنتو و پنگوئن ماکارونی بودند. درنهایت، شواهد مقدماتی نشان دادند پنگوئن ها هنگام شکار درون زیر آب، از خود صداهایی ساطع می کنند.

بوسیله دلیل مشکلات تحقیقات این چنینی، از صدای پنگوئن ها در هوا ذیل سیل گرفتن شناخت کمی بود داشت. حال به لطف ترفیع های اخیر فناوری، این طور مشاهداتی مشت یافتنی است؛ به اختصاص ازطریق بایگانی کننده ی مینیاتوری که روی پنگوئن ها نصب می شود. پژوهشگران با مصرف از این جنس ضبط کننده ها، ۲۰۳ صدا از هر سه گانه سیاق را در پنج روزگار بوسیله رخ فیلم بایگانی کردند: ۳۴ صدا از پنگوئن امپراتور و یک نغمه از پنگوئن ماکارونی و ۱۶۸ صدا از پنگوئن های جنتو. دلیل انتخاب این سه گونه از پنگوئن ها، انعکاس تنوع استراتژی های تغذیه داخل پنگوئن ها است. پنگوئن امپراتور تو عمق ۲۰۰ متری از ماهی ها تغذیه می کند؛ درحالی که پنگوئن های ماکارونی یاد گرفته اند بیشتر در فاصله ی ۱۰ متری سیلندر مطلع آب تغذیه کنند و پنگوئن های جنتو استراتژی تغذیه ای متنوعی از خود علامت می دهند: تغذیه از گوناگون طعمه ها تو همگی ی عمق ها.پس از صرفنظر مکان تولیدمثل، در جزیره ی ماریون (بخشی از جنوبگان و خارج از آفریقای جنوبی) پنگوئن ها از غرق کردن بیرون شدند و پژوهشگران اطلاعات دوربین همواره بوسیله پنگوئن ها را استخراج کردند. پژوهشگران به این حاصل رسیدند پنگوئن ها وقتی می خوانند، کامل صداها کوتاه است و خلال شیرجه درخشنده می شود و بیشتر صداها (۷۳درصد) تو مراحل انتهایی شیرجه اتفاق می افتد؛ جایی که پنگوئن ها برخلاف فرورفتن به عمق و بالاآمدن، بیشترین غذای خود را شکار می کنند.

 ویدئو دون شیرجه ای کامل از پنگوئن پادشاه بخاطر شکارگاه را نشان می دهد. این ویدئو از دوربین متصل بوسیله پنگوئن حصول شده است.

ویدئو کوتاه زیر نیز چند صدای تحت آب از پنگوئن ها هنگام شکار طعمه را مدال می دهد.

بیش از ۵۰ درصد صداها به طورمستقیم با یک نوع رفتار شکارگاه تو وابستگی هستند: بلافاصله پس از پیشدستی کردن دریافت (تعقیب طعمه) یا بلافاصله پس از تلاش برای شکار طعمه. ازآنجاکه صداها را هر سه گونه پنگوئن تولید می کنند، اقدام صوتی زیر آب مقدور است در سایر گونه ها نیز وجود داشته باشد. در مقایسه با پنگوئن هایی که از کریل و ماهی مرکب می خورند، آن هایی که از ماهی تغذیه می کنند، صدای بیشتری از خود درمی آورند. این موضوع مدال می دهد در پنگوئن هایی که از ماهی تغذیه می کنند، تولید صدا شایع تر است. می توان گفت یافته ها درباره ی آواز پنگوئن ها کاملا غیرمنتظره است.

ناگفته نماند فدایی از کارشناسان فرانسوی آواشناسی پنگوئن در تیم تحقیقاتی درباره ی این کشف تردید داشتند؛ اما تیم تحقیقات از قبل کنار این وارد بود که پنگوئن های جنتو برای تشکیل دسته در سطح دریا و پنگوئن های آفریقایی بیشتر طی رفت و آمد (احتمالا برای برقراری وفاق با یکدیگر) و هنگام ضربه بوسیله طعمه (احتمالا برای همگام سازی رفتارشان) از خود صدا تولید می کنند.

درنهایت، شواهد موجود علامت می دهد سایر شکارچیان آبزی مانند دلفین ها و فک ها و لاک پشت های دریایی که از فضا تنفس می کنند، در مادون آب صدا تولید می کنند. این مشاهده ها سؤال های جدیدی به حیات آورده است؛ ازجمله باتوجه به فشار زیاد در عمق آب، پنگوئن ها چگونه می توانند چنین صداهایی تولید کنند؟ چرا آن ها صدا تولید می کنند؟ آیا همه ی این صداها همان سیگنال اطلاعات هستند؟ آیا آن ها در زمینه ها و موضع های مختلف صداهای متفاوتی تولید می کنند؟ آیا این صداها نیازهای فیزیولوژیکی شیرجه ی شکار (آپنه) و کشف کردن طعه و تنظیم وضعیت شناوری هستند؟ آیا این صداها می توانند اندکی از فرایند شکار باشند و از صداها برای وحشت زده کردن شکار استفاده می کنند؟ امیدواریم تحولات اخیر در فناوری بینش بیشتری درباره ی رفتار جذاب پنگوئن ها ارائه دهد.بیشتر بخوانید:کشف فسیل پنگوئنی به پیمانه انسانمنتخب عکس های علمی هفته از نگاه زومیتمرگ هزاران جوجه پنگوئن امپراطور در جنوبگانپنگوئنی که هر سال ۳۰۰۰ کیلومتر را برای دیدار با رجولیت که جان او را نجات داده، شنا می کندتماشا کنید: پنگوئن ها مشتاق بازی با آیپد هستند