فیلم | بادیگاردهای بهنوش بختیاری در مشهد | خاصیت این هنرپیشه

بوسیله گزارش همشهری آنلاین، ویدئویی در شبکه های رمزی منتشر شده که در آن بهنوش بختیاری را با اسکورت داخل مشهد مدال می دهد. این ویدئو در فضای رمزی تک توجه کاربران صبر خمود و برای این بازیگر حاشیه ساز شده است. بهنوش بختیاری نیز به این حاشیه سازی جدید واکنش نشان داد و با انتشار پیامی ویدئویی تو اینستاگرام خود بوسیله این موضوع پاسخ انصاف. پاسخ این بازیگر را در ویدئوی مادون ببینید: مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی درنگ.
فایل آن را از اینجا دانلود کنید: video/mp4