سرنخ های جدید از قبر ی مشکوک به نفرتیتی

طبق بررسی های راداری حوالی مزار ی توت عنخ آمون در دره ی پادشاهانمصر، شواهدی از چند اتاقک مخفی ظهر دیوارهای مقبره پیدا شده است. مقابل جزئیات و شواهد ممکن است مدفن پادشاه جوان، مخفیگاهی برای مقبره ی نفرتیتی، ملکه ی اسرارآمیز مصری باشد.

پژوهشگرها با رهبری ممدوح الداماطی باستان شناس و وزیر سابق میراث فرهنگی مصر، از رادار تاثیر کننده ی زمین (GPR) برای تجسس نواحی دوروبر مقبره ی توت عنخ آمون کاربرد کردند. طبق گزارش ها، آن ها فضایی راهرو مانند و ناشناخته را در بور ی چند متری کابین دفن واضح کردند و یافته های خود را به شورای عالی باستان (SCA) نمایش دادند. به گفته ی ری جانسون، مصرشناس مؤسسه ی اورینتال دانشگاه شیکاگو داخل اقصر سمج:یافته های این پژوهش، هیجان انگیزند. کاملا مشخص است رازی تو آن لفظ دیوار شمالی اتاقک تدفین بود دارد.

نیم هیکل ی آهکی نفرتیتی تو موزه ی نیوس برلین

داخل گذشته آویشن های متنوع به بررسی احتمال وجود اتاقک های بیشتر داخل آن لفظ خاک ی توت عنخ آمون پرداخته بودند. اغلب این تیم ها با شرکت های خصوصی کار می کردند؛ اما نتایج متناقضی را نمایش دادند و بسیاری از پژوهشگرها هم فرضیه ی وجود کابین های پنهان را رد کردند. برای مثال، فرانچسکو پورسلی، فیزیک دان دانشگاه پلی تکنیک تورین ایتالیا، در سال ۲۰۱۷ سرپرستی وارسی GPR قبر را برعهده داشت. او معتقد است براساس داده های بوسیله دست آمده، هیچگاه سیاق شواهدی از حجره های متصل بوسیله قبر ی توت عنخ آمون دیده نمی شود.ملکه ی گمشده ی مصر

از طرفی تیم پژوهشگران الداماطی بوسیله بررسی انگاره های مختلفی ازجمله این انگاره پرداختند: خاک ی توت عنخ آمون که تو سال ۱۹۲۲ کشف شد و مدفن سلطنتی کوچکی است، از کابین های مخفی گسترده ای تشکیل شده است که احتمالا خاک ی گمشده ی نفرتیتی حزن تو آن قرار گرفته است. به عقیده برخی مصرشناس ها نفرتیتی قبل از آغاز سلطنت توت عنخ آمون در ۱۴۰۰ پیش از میلاد، مدت کوتاهی فرعون مصر بوده است. تاکنون هیچ اثری از مقبره ی نفرتیتی در دره ی پادشاهان مصر پیدا نشده است.مقاله های مرتبط:کشف اسکلت شگفتی انگیز نئاندرتال در غاری در کردستان عراقحل معمای قتل نجیب زاده مصری بعد از ۲۶۰۰ سال

پژوهشگرها اخیرا فضایی طویل را در بستر سنگی مقبره به سمت شرق هویدا کردند که عمق آن با کابین تدفین توت عنخ آمون مساوی است و دقیقا به موازات راهروی ورودی مقبره ی توت قرار گرفته است. بلندی این هوا تقریبا ۲ متر و طول آن حداقل ۱۰ متر است.

هنوز واضح ازاله که این فضای مجهول به صورت فیزیکی به مزار ی توت عنخ آمون یا KV62 (طرح مدل مقبره ی توت عنخ آمون) وصل شده است یا بخشی از قبر ی مجاور آن است. پژوهشگرها معتقدند جهت گیری این محیط عمود کنار محور حقیقی KV62 است و نشان می دهد اتصالی بین آن ها بود دارد بجای خاک های غیرمرتبط معمولا درون زاویه های متفاوت نسبت به یکدیگر فراغت دارند.

اما فرضیه ی فوق همه را قانع نکرد. زاهی هاواس، دیگر وزیر سابق میراث فرهنگی سمج پارسا است مصرف از روش های ژئوفیزیکی بخاطر جستجوی مقبره های مصری در گذشته، منجر به افزایش مراد واهی شده است و نباید چنین پروژه هایی را ادامه داد. او می افزاید: «GPR هرگز منجر بوسیله کشف جدیدی درون مصر نشده است.»

هواس، خویشتن به دنبال قبر های جدید از جمله مزار ی نفرتیتی است ولی او از روش های رایج لطافت برای این حکم استفاده می بطی ء. برای مثال در سال ۲۰۱۹، منطقه ی شمال KV62 را بوسیله هوی کشف کردن ورودی های مقبره حفاری کرده است اما چیزی پیدا نکرد.

مقبره ی توت عنخ آمون کتاب های بحث برانگیز

بررسی های راداری جدید با هدف تأیید وجود اتاقک های بیشتر اجرا شدند اما نتایج متناقض و نقیض یدکی را به دنبال داشتند. بوسیله گفته ی نیکولاس ریوز، مصرشناس بریتانیایی، داده های متاخر امیدبخش هستند. ریوز سال های زیادی را صرف فرمان و استیناف تو دره ی پادشاهان کرده است اما انتظار این طور کشفی را نداشت. او تصور می کرد اتاقک های ناپدید در امتداد ی جزء شمالی مزار ی توت عنخ آمون وجود داشته باشند نه درون سمت حق آن. با این حال ریوز از اولین افرادی وجود که فرضیه ی بسط KV62 را مطرح می کرد و هنوز معتقد است نفرتیتی در این قبر ناپدید شده است.ممکن است کابین های مکنون دیگری درون مقبره ی توت عنخ آمون بود داشته باشند

در سال ۲۰۱۵، ریوز داخل مقاله ای از کشف خطوط صاف و بریدن درون دیوارهای نقاشی شده ی اتاقک تدفین توت عنخ آمون وقوف داد. این زین ها علامت دهنده ی وجود درهای مکتوم هستند. به ویژه او مدعی است، دیوار شمالی کابین دفن توت عنخ آمون، برخلاف تصور، بستر سنگی یکپارچه ای زدودن بلکه دیواری کاذب از نوع دیوارهای متداولی است که سازندگان مزار ی مصر باستان برای مخفی ساختن اتاقک های دیگر از آن مصرف می کردند. ریوز براساس سرنخ های نقاشی دیواری نتیجه می گیرد، ساکن پنهان این مقبره، نفرتیتی است.

الداماطی به پشت گزارش یادشده، سرپرستی دو وارسی GPR برای دیوارهای مقبره را برعهده می گیرد. یکی از تجسس ها که توسط تیمی ژاپنی اجرا شدند، وجود حجره های مخفی را تأیید می کند؛ اما تیم دوم که از طرف شرکت آمریکایی نشنال جئوگرافیک فرستاده شده بودند، این نتایج را رد کردند.

الدماطی درون سال ۲۰۱۶ از وزارت میراث فرهنگی برکنار شد. وزیر جانشین او یک سال بعد، دو تیم دیگر را برای بررسی منطقه ی دوروبر KV62 جلب کرد؛ اما مخالفت ها همچنان ادامه یافت. یکی از تیم ها بوسیله سرپرستی پورسلی، مواجب ی بررسی داخل خاک را برعهده گرفت. این آویشن وجود اتاقک های مکنون درون آن سوی دیوار KV62 را رد کرد. تیم دوم، مشارکت بریتانیایی ژئوفیزیکی به نام Terravision Exploration بود بوسیله التماس SCA، مطالعه کوتاهی را اجرا عدالت.

بااین حال نتایج اولیه ی Terravision از داخل مقبره نشان دهنده ی استفسار ها و شبهات بیشتری بودند. به همین دلیل الداماطی که حالا در دانشگاه گوهر الشمس قاهره فعالیت می کند، متقی است این تیم باید بررسی خویشتن را تمام کند. او می گوید: «غلام به این سادگی ها استرداد نمی شوم.» SCA التماس جدید الداماطی را پذیرفت و در ژوئن ۲۰۱۹، مشارکت Terravison و تیمی از مهندسان دانشگاه عین الشمس برای تکمیل استیناف ها به قبر بازگشتند.

بااین حال بوسیله دلیل تداخل بخش تهویه ی هوای مجاور مقبره، تیم پژوهشی قادر به جمع آوری داده های تکمیلی بخاطر بخش خصیصه اتاقک دفن توت عنخ آمون نبودند. الداماطی به دنبال تصویب طرحی بخاطر بازگشت به محل دفن و وارسی دقیق تر جزئیات است. به گفته ی چارلی ویلیامز، سرپرست اجرایی تراویژن، بررسی نکته سنج کابین تدفین عاری حذف واحدهای تهویه ی محیط ممکن نیست؛ اما او مطمئن است با مصرف از آنتن هایی متفاوت می تواند لباس و موضع فضای خالی و بخش انتهایی آن را بررسی نرم.

ورودی قبر ی توت عنخ آمون در دره ی پادشاهان، اقصر مصر

مقبره ای بکر

مصرشناس های دیگر هم با مقصود زیادی نسبت بوسیله یافته های جدید فایده نشان دادند. جانسون احتمال یافتن نفرتیتی را در فضای ناپدید گور ی توت عنخ آمون رد نمی کند؛ ولی در صورتی که کابین متعلق به نفرتیتی نباشد، ممکن است متعلق به عنخ اسن آمون، همسر توت عنخ آمون باشد که مقبره ی او هنوز علنی نشده است.

آیدن دودسون، پژوهشگر مصرشناس دانشگاه بریستول بریتانیا نسبت به ایده های ریوز درباره ی نفرتیتی مشکوک است اما از نظریه ی گور ی دوم حمایت می کند و پارسا است این مقبره می تواند بقایای شاهزادگان زمان توت عنخ آمون را داخل خود پنهان کرده باشد. صرف نظر از اینکه چه کسی تو خاک ی مخفی باشد، این کشف می تواند متجاوز مورد توجه فراغت بگیرد زیرا این جزء از دره ی پادشاهان سال ها با لایه ای از خاک پوشیده شده وجود و همین پوشیدگی دلیلی برای امنیت مقبره ی KV62 از مخاطره غارتگران بوده است. ریوز حزن امیدوار است. او می گوید:در صورتی که روشن شود نفرتیتی با نشانی فرعون دفن شده است، ما بوسیله مبصر ترین کشف باستان شناسی مشت می یابیم.

بوسیله باور ی ریوز در صورت یافتن شواهد بیشتر، مجمع بین المللی کارشناسان باید برای اقدامات بعد اینده تشکیل جلسه دهد. هرگونه پژوهش فیزیکی باید رد شود از طرف حفاری تو بستر سنگ امر زیاد محظور است و می تواند به آثار هنری قیمتی، لطمه ای جبران ناپذیر هوشیار نرم.بیشتر بخوانید:کشف اسکلت حیرت انگیز نئاندرتال در غاری در کردستان عراقمنتخب عکس های علمی هفته از نگاه زومیت؛ از  کشف مقبره کاهنان اعظم مصر تا دنباله شیوع ویروس کروناحل معمای ترور خوش ذات زاده مصری بعد از ۲۶۰۰ سالمنتخب عکس های علمی هفته از نگاه زومیت؛ از ثبت محسوس ترین عکس خورشید تا بحران ویروس کرونامنتخب عکس های علمی هفته؛ از عکس های ماموریت قمری گره تا سیل سیستان وبلوچستان