آرشیو ماهانه: ژانویه 2020

کشف آخرین آثار هومو ارکتوس داخل جزیره جاوه اندونزی

پژوهشگران در معاینه های متاخر خود دریافته اند که یکی از اجداد انسان های مدرن تا همین اطراف ی نسبتا اخیر در جنوب شرقی آسیا می زیسته است. «هومو ارکتوس (Homo Erectus)» خواه «انسان عبث قامت» که حدود ۲ میلیون سال قبل تکامل یافت، نخستین انسانی است که روی دو پای خود متد می رفت. حال شواهد متاخر نشان می دهد که…