نکته بهداشتی: علل ضغطه معده

گزند معدهبر خلاف باور عمومی ناشی استرس یا غذای تند و پرادویه نیستند.

اغلب فاجعه های معده ناشی از یک باکتری بوسیله نام «هلیکووباکتر پیلوری» هستند. این میکروب می تواند لایه محافظ مخاطی پوشاننده درون معده را تخریب کند. هنگامی به این ترتیب پوشش درونی معده بدون محافظ در طبق اسیدهای قوی موجود در آن راحتی می گیرد، لطمه معده ایجاد می شود.

استفاده درازمدت از داروهای ضدالتهای جاهل استروئیدی متشابه آسپیرینهم می تواند در ایجاد صدمه معده نقش داشته باشد. محدود کردن کاربرد آسپیرین و داروهای مشابه می تواند ریسک دستخوش شدن به زخم معده را کاهش دهد.