آرشیو ماهانه: دسامبر 2019

دانشمندان سردترین واکنش شیمیایی تو جهان را ایفا دادند

پژوهشگران داخل میان غلظت از تجهیزات لیزر، قاهر به ایجاد سردترین نفوذ کردن شیمیایی موجود در جهان شناخته شده شدند. این شاهکار امیدبخش آشکار شدن برخی از حقایق اساسی مرتبط با چگونگی واکنش واحدهای ساحتمانی ماده تو دماهای متجاوز کمتر است. تاثیر مذکور چقدر سرد است؟ ما درمورد منطقه ی دمایی ۵۰۰ نانوکلوین مصاحبت می کنیم؛ استوار چند میلیونیوم درجه بالاتر از…

آداب خلط در محل کار تو هنگام سرماخوردگی

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از ایرنا، حتما برخی از ما به یاد داریم که اگر از مریضی در حال مرگ هم بودیم، مادرمان ما را بوسیله مدرسه می فرستاد. اینک سال ها از آن خاطرات گذشته است و برخی از ما هنوز هم وقتی ناتندرست می شویم، فکر می کنیم به زودی خوب می شویم و نباید از مرخصی هایمان بوسیله خاطر…

نکته بهداشتی: علل زخم معده

به گزارش همشهری آنلاین، تباره معدهبر خلاف باور عمومی شاگرد استرس یا غذای تند و پرادویه نیستند. اغلب لطمه های معده شاگرد از یک باکتری بوسیله نام «هلیکووباکتر پیلوری» هستند. این میکروب می تواند لایه محافظ مخاطی پوشاننده داخل معده را تخریب کند. هنگامی به این ترتیب پوشش درونی معده بدون محافظ در برابر اسیدهای قوی موجود تو آن راحتی می گیرد، خدشه…

نکته بهداشتی: علل ضغطه معده

گزند معدهبر خلاف باور عمومی ناشی استرس یا غذای تند و پرادویه نیستند. اغلب فاجعه های معده ناشی از یک باکتری بوسیله نام «هلیکووباکتر پیلوری» هستند. این میکروب می تواند لایه محافظ مخاطی پوشاننده درون معده را تخریب کند. هنگامی به این ترتیب پوشش درونی معده بدون محافظ در طبق اسیدهای قوی موجود در آن راحتی می گیرد، لطمه معده ایجاد می…