سندروم داون در کودکان منجر به آرتروز می شود

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، از هر ۱۰۰۰ کودک، تقریبا یک خردسال مبتلا به برخی از گوناگون آتروز مزمن می شود. این اختلالات می توانند بر کودکان در هر اهل سنت فایده گذار باشند اگرچه به ندرت در شش ماه ابتدا عمر رخ می دهد.

سندروم داون مشکلی است که در آن، بی نظیر دارای یک کروموزوم اضافی با شماره ۲۱ است که به خشکی امدن نحوه رشد بدن و عدد نفوذ می گذارد.

آرتروپاتی سندروم داون (آرتروز مرتبط با سندروم داون) درون مقایسه با آرتروز معمولی نوجوانان، مشکلی شایع و روبه افزودن است و عمدتا دیر تشخیص داده می شود.

در این مطالعه کودکان مشغول به سندروم داون تحت غربالگری عضلانی اسکلتی قرار گرفتند.

طعام هایی که برای آرتروز بهتر از مسکن عمل می کنند

نتایج بررسی ها نشان داد بوسیله ازای هر ۱۰۰۰ کودک مبتلا به سندروم داون، ۲۰ کودک دچار آرتروز هستند.

محققان تاکید دارند کودکان مبتلا به سندروم داون باید از لحاظ مشکلات و بیماری های التهابی تحت نظر باشند تا در صورت ابتلا بوسیله آرتروز زودتر تشخیص داده شوند.