سهم نادیده طرفداران متداول روز تو آلودگی محیط زیست | تسهیم شما چقدر است؟

ایسکانیوز نوشت: پوشاک ارزان قیمت خرج بالایی برای هوا زیست دارد و لطمه زیادی به آن مسبوق می یواش. «کریستین اکنگا»، استادیار دانشکده «براون» دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس می گوید: از بزرگ شدن پنبه فشرده، رها شدن رنگ های تصفیه نشده به منابع آب محلی محزون تا دستمزدهای پایین کارگران و شرایط نامناسب کار، خرج های زیست محیطی و اجتماعی هستند که تولید صنایع بافندگی به صورت گشاد همگی را بازداشت می کند.

اکنگا می گوید: این یک شاق عظیم است. تاثیرات نامتناسب زیست محیطی و مدنی مرسوم روز، طبقه بندی آن به نشانی یک مساله بی عدالتی زیست محیطی جهانی را تایید می کند.

در جهان، استفاده کنندگان سالانه ۸۰ میلیارد قطعه لباس جدید خریداری می کنند که سالانه ۱.۲ تریلیون دلار برای صنعت جهانی مد تزریق می درنگ. چینو بنگلادشاکثر این محصولات را تهیه و سرهم بندی می کنند. ایالات متحده نیز بیشتر از سایر کشورها در گیتی لباس و منسوجات مصرف می درنگ.

تقریبا ۸۵ درصد شکل هایی که آمریکایی ها از آن استعمال می کنند (که مقداری به مقیاس تقریبا ۳.۸ میلیارد پوند سالانه می شود)، بوسیله نشانی پسماند جامد، به نگرش های دفن زباله ها می رود که در این میان سهم هر آمریکاییدر سال رقمی تقریبا برابر ۸۰ پوند خواهد بود.

درون این تحقیق اکنگا و همکارانش بوسیله این نتیجه رسیدند که عواقب سلبی هر یک از مراحل مصرف از مدهای روز و زودگذر لطمه ای مبصر زیست محیطی را به وجود آورده است.

آنها در این وفاق می گویند: داخل حالی که مدهای کندرو و گاه به گاه فرصتی را بخاطر استفاده کنندگان فراهم می درنگ که بتوانند لباس های بیشتر را با مبالغ کمتری بخرند، کسانی که درون خلط مراکز تولیدی بافندگی فقره و یا زندگی می کنند، بار نامتناسب خطرات بهداشت محیط را حلیم می شوند.

علاوه بر این افزایش الگوهای مصرف باعث خلق میلیون ها عضو خاکروبه نساجی در محل های تدفین خاشاک و تنظیمات غیرقابل کنترل شده است. این امر بوسیله اختصاص تو مورد کشورهای اندک درآمد و متوسط (LMICs) مصرف دارد برای اینکه بیشتر این ضایعات درون قالب بازارهای پوشاک دست دوم به بازار عرضه می شوند. این کشورها اغلب فاقد پشتیبانی و منابع لازم برای توسعه و اجرای قوانین نگهداری زیست محیطی و شغلی برای حفظ اشتی انسان ها هستند.

در این تحقیق نیز پژوهشگران اعلام کردند که ضررهای زیست محیطی و شغلی که تو خلال سیلان تولیدات پارچه بافی بخاطر جوامع محروم و کم درآمد به بود آمده، اندک از مشکلاتی نیست که خاشاک های پوشاک تولید می کنند.

آنها همچنین تعدادی سیاق حل بالقوه از عموم الیاف پایدار، پایداری انبازی ها، سیاست تجارت و نقش کاربرد کننده را در این پژوهش مورد بحث و وارسی استراحت دادند.