توقف فروش نوعی داروی معده در آمریکا

ASGHAROOOOبه گزارش ایسنا به نقل از بی بی سی، شرکت تولید کننده دارویی CVS آخرین شریک شدن دارویی است که فروش داروی معده “رانیتیدین” با شهرت تجاری “زانتاک” را بوسیله دلیل ربط آن با خطر ابتلا به سرطان متوقف کرد.

ظن بود ناخالصی داخل این نوع داروی معده موجب نگرانی داخل تک مضرات این دارو در چند ملک دیگر نیز شده است. کانادا و فرانسه از دیگر کشورهایی هستند که اقدام به جمع آوری داروی رانیتیدین کرده اند. همچنین آمریکا و کشورهای انجمن اروپا در حال وارسی بیشتر احتمال عطارد زا بودن این دوا هستند.

پزشکان داخل این باره اشعار داشتند که تهدید آنی متوجه بیماران ازاله اما آنان می توانند با پزشک خود در مورد جایگزین های رانیتیدین کیاست کنند.

اواسط ماه ساری میلادی راه اندازی غذا و داروی آمریکاو آژانس دارویی اروپا داخل مورد لزوم بررسی حیات ترکیب سرطان زای N-N nitrosodimethylamine در داروی رانیتیدین ابرام.

کردند برابر اخبار آژانس دارویی اروپا این ترکیب در آب و مواد غذایی همچون گوشت، محصولات لبنی و سبزیجات حیات دارد اما سطح پایین آن آسیب نوک تیز.