تکنولوژی واقعیت افزوده درون نوکری مبتلایان بوسیله کم بینایی پیش رونده

مقاله های مرتبط:نگاهی عمیق به هولولنز مایکروسافت: واقعیت افزوده در مفهوم حقیقیکالبد شکافی هولولنز مایکروسافتتماشا کنید: استفاده از هولولنز داخل زمینه ی آموزش پزشکی

خوف فام تخم ای شبکیه خواه رتینیت پیگمنتوزا (Retinitis pigmentosa یا RP) اشتهار عمومی گروهی از بیماری های پیش رونده ی عمدتا وراثتی است که در اغلب موارد به نابینایی ناسالم منتهی می شوند. دژانره شدن و مرگ تدریجی سلول های نوری در این بیماری کاهش دید تو شب یا نور کم را به تعاقب دارد و در مراحل پیشرفته تر، بوسیله کاهش رویت محیطی (جانبی) بیمار منجر می شود. اغلب مبتلایان در مراحل پیشرفته پر حرارت این بیماری امکان تشخیص موانع و فواصل نسبی آن ها را بوسیله ویژه در نور ناچیز ندارند و به استفاده از باتون ناچار هستند. ازآنجاکه تاکنون متد علاج قطعی برای این دسته از بلای ناگهانی ها ارائه نشده، بخشی از تلاش های پژوهشگران همچنان معطوف به ابداع رویه هایی برای استفاده از تکنولوژی های روز به عزیمت بهبود قدرت یقین مبتلایان است.

کاهش راسته دید و روشنی و سو تصاویر در مراحل پیشرفته ی بلای ناگهانی RP

اخیرا گروهی از محققان دانشگاه کارولینای جنوبی به سرپرستی پروفسور آناستازیوس انجلوپولوس، یواش افزاری برای هولولنز ۱ نقشه کشی کرده اند که موانع دنیای واقعی را به صورت حجم هایی متشکل از مش های سه پهلو و به رنگ هایی که معرف فاصله جلوگیری کننده تا کاربر است، نمایش می دهد. محاسبات ریاضی مربوط به محل قرارگیری رئوس مثلث ها و چگونگی همراهی آن ها را الگوریتم SLAM داخلی هولولنز ادا می دهد و نرم ادوات رنگ هر سرنوشت از مش را بسته به نمونه فاصله ی مانع تا کاربر و برمبنای داده های دوربین تشخیص عمق تعبیه شده در لبه ی فوقانی هولولنز تنظیم می نرم. SLAM خواه Simultaneous Localization and Mapping به معنای جا یابی و نقشه برداری بی آرامی زمان است. در سیستم های کامپیوتری، ربات ها، پهپادها یا اتومبیل های خودران، حل مسئله ی SLAM به معنای ارائه ی الگوریتم ها و روش های محاسباتی بوسیله سرود معارفه محیط کاملا ناشناخته ی اطراف سیستم متحرک و تعیین هم زمان موضع مکانی ازپیش نامعلوم سیستم در این محیط است.

بخاطر مثال، درون متداول Mobility که هدف، جلوگیری از برخورد بیمار با موانع موجود در مسیر است، اشیائی که درون فاصله ی ناچیز از ۰.۹ متری دوربین صبر دارند، به رنگ جزیی سفید نمایش داده می شوند. همچنین، اشیائی که داخل فاصله ی متجاوز از ۰.۹ و کمینه از ۱.۲ متری دوربین قرار دارند، بوسیله رنگ جزیی سبز به تصویر کشیده می شوند و اشیائی که در بور ی ۱.۲ تا ۱.۵ متری دوربین قرار دارند، بوسیله رنگ آبی نشان داده می شوند و اشیائی که تو فاصله ی ۱.۵ تا ۱.۸ متری دوربین فراغت دارند، به رنگ قرمز نمایش داده می شوند.

افزون براین، در مد Grasp که هدف، افزایش توانایی ناتندرست در امتیاز اشیاء و به مشت گرفتن آن ها است، اشیائی که داخل بور کمتر از ۱۵.۲ سانتی متری صبر دارند به فام سفید نشان داده می شوند و اشیائی که در فاصله ی ۱۵.۲ تا ۳۰.۵ سانتی متری دوربین صبر دارند، به رنگ سبز بوسیله نمایش درمی آیند. همچنین، اشیائی که در بور ی ۳۰.۵ تا ۴۵.۷ سانتی متری دوربین راحتی دارند، بوسیله رنگ آبی به تمثال کشیده می شوند و اشیائی که در بور ی ۴۵.۷ تا ۶۱ سانتی متری دوربین استراحت دارند، به رنگ قرمز نمایش داده می شوند.

عبث: رنگ وایرفریم قرارگرفته روی تصویر معرف فاصله ی تنه از کاربر است، وسط: تست مد Grasp، چپ: تست رایج Mobility

تابستان ۲۰۱۸، این جهیز روی ۱۰ ناتندرست مبتلا بوسیله RP آزمایش شد و در تست عبور از میان موانع که به تأیید موسسه غذا و داروی آمریکا نیز گویا است، کاربرد از هدست در مد Mobility، کاهش ۵۰ درصدی برخورد بیماران با موانع را به تعاقب داشت. همچنین