فایده کمتر استفاده کردن کالری تو کاهش ریسک حمله قلبی

به گزارش روزنامه نگار مهر، محققان در این تجسس بوسیله بررسی نتایج تأثیر محدودکردن نسبی کاربرد کالری در افراد غیرچاق که از لحاظ بالینی نرمال بودند، پرداختند.

در این مطالعه، ۷۵ بی همتا دارای اضافه حد پشیز درون رده سنی ۲۱ تا ۵۰ سال پایین تر مطالعه کنترل کالری صبر گرفتند و رک شد شرکت کنندگان تو مقایسه با افراد ۵۰ سال به بالا که دارای دو یا چند فاکتور پرخطر غیرعادی بودند، ۱۳ بار کمتر با احتمال ابتلاء به بیماری قلبی عروقی روبرو بودند.

بوسیله گفته محققان، احتمال گرفتاری به سایر بیماری ها نظیر دیابت جنس ۲، سکته، التهاب و برخی انواع عطارد هم به شکل قابل توجهی از بین رفته بود.

«لوئیجی فونتنا»، سرپرست آویشن تحقیق از دانشگاه سیدنی استرالیا، تو این باره می گوید: «تجسس ما مدال می دهد حتی افراد سالم جوان و میانسال بی آرامی می توانند از تمرکز بر استفاده کالری شان بهره ببرند و هرگونه دگرگونی جزئی داخل هر زمان از زندگی می تواند موجب تغییرات بزرگی شود.»