قهوه سبب کاهش خطر ابتلا بوسیله ام اس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهش های پیشین نشان داده بود که مصرف قهوه به کاهش سربزرگی بیماری های پارکیسنون و آلزایمر می انجامد. این بار پژوهشگران بوسیله سراغ نقش قهوهدر کاهش کار بزرگ بروزام.اس رفته و به یافته های جالبی رسیدند.

پژوهشگران بوسیله بررسی مجدد بررسی ای که بر روی ۱۶۲۹ فرد مشغول به ام.اس و ۲۸۰۷ بی تا تندرست در سوئدو نیز تجسس ای دیگر به خشکی امدن روی ۱۱۵۹ بی مانند مشغول به این بیماری و ۱۱۷۲ بی همتا تندرست تو ایالات متحده پرداختند.

در این مطالعات، استاندارد مصرف قهوه تو میان افراد مبتلا بوسیله ام.اس یک و پنج سال پیش از ابراز علائم این بلای ناگهانی تک بررسی صبر گرفت. البته داخل پژوهش مربوط به سوئد، قصبه سال پیش از بیماری نیز تک مطالعه صبر گرفته بود. این میزان با کاربرد قهوه توسط افرادی که بوسیله ام.اس دچار نمی شدند مقایسه شد.

مطالعه اجرا شده در سوئد نشان داد که احتمال ابتلا به این بیماری تو افرادی که قهوه نمی خوردند از احتمال ابراز این بلای ناگهانی درون افرادی که حداقل شش فنجان قهوه داخل روز کاربرد می کردند بیشتر بود. نیز کاربرد قهوه بین ۵ تا ۱۰ سال پیش از بروز علائم بلای ناگهانی نیز اثرات مثبتی داشت.

داخل مطالعه آمریکایی همچنین مشخص شد حدس ابتلا به ام.اس داخل افرادی که قهوه نمی نوشیدند، یک و نیم مقابل بیشتر از کسانی که از یک سال پیش از بروز علائم، چهار فنجان (خواه بیشتر) قهوه می نوشیدند بود.