مددجویان کمیته امداد برای دریافت دفترچه بیمه سلامت اقدام کنند

به گزارش ایسنا، معماری کردن طاهر موهبتی داخل جلسه بی آرامی اندیشی با خبرنگاران در اظهاراتی درباره وضعیت پرداختی های این سازمان به ارایه دهندگان خدمات سلامت، گفت: شرایط خاصی بر کشور فرمانده است که بر تمام جزء ها اثر می گذارد؛ گرچه رویکرد کانون و دولت همچنان امنیت از حوزه سلامت است. سازمان بیمه مصونیت از بابت سال ۹۷ حدود ۲ماه و نیم به داروخانه های مخصوص و حدود ۳ ماه به بخش دولتی و ۴ ماه به بخش خصوصی بدهکار است. البته صنوبر مالی سال ۹۷ بسته شده و خوشبختانه با اوضاع حاکم، مدیریت نفقه احسان قیافه گرفت. تو منبع حال تلاش ما به خشکی امدن آن بوده که بوسیله دسته های شعار و نیازمند فشاری وارد نشود. وضعیت بدهی و پرداختی های بیمه مصونیت بوسیله مراکز درمانی و داروخانه ها

وی افزود: برای آنکه درون تراز مالی سال ۹۸ مشکلی پیش نیاید، ما صیقل های خود در سال ساری را شروع کردیم و بدهی فروردین ماه بسرنوشت شوم دچار کردن دولتی و خصوصی و اردیبهشت ماه داروخانه ها را صیقل کرده ایم. البته این بوسیله معنای آن زدودن که بدهی باقی مانده از سال ۹۷ صیقلی نمی شود. البته برابر ضابطه ما اجازه داریم سه ماه اسناد را بررسی کنیم. بدهی اصلا خوب نیست، ولی بیمه سلامت نسبت به سایر کشور و سایر سازمان های بیمه گر وضعیت بهتری دارد. مددجویان کمیته امداد برای دریافت دفترچه بیمه مصونیت اقدام کنند

موهبتی تو خصوص افراد تحت پوشش کمیته امداد که طبق تفاهم نامه ای راحتی بر صدور دفترچه بیمه مصونیت بخاطر آنها بود، گفت: قرار بود تا آخر اردیبهشت این افراد با رجوع به دفاتر پیشخوان نسبت به صدور چرک نویس بیمه رفتار کنند، اما از آنجایی که گویی مردم طریق کردند تا زمانی که بیمار نشدند به تامل پیش نویس بیمه نباشند، در حال مهیا ۳۹۰ هزار نفر مراجعه کرده اند و حدود ۴۰۰ هزاره نفر دیگر باید بخاطر قبض چرک نویس مراجعه کنند. بوسیله همین دلیل زود صدور و دریافت دفترچه بیمه سلامت برای افراد تحت پوشش کمیته امداد را تا آخر خرداد ماه تسلسل  کردیم، اما از ابتدای تیرماه این فرصت دیگر تمدید نشد و دیگر این افراد با کارت کمیته امداد پذیرش نخواهند شد و باید نسبت بوسیله دریافت دفترچه بیمه اشتی رفتار کنند. چنانچه فردی نیاز به رجوع به پزشک و بستری داشته باشد بخاطر اولیه بار می تواند با معرفی کردن روزنامه به مراکز نمایش خدمت مراجعه کند، ولی این معرفی نامه یک ماهه بوده و سزاوار سرزنش تمدید نیست. پس باید هرچه سریع پر حرارت اقدام به اخذ دفترچه کنند.

وی افزود: از این افراد خواهش می کنیم کندرو تر نسبت بوسیله دریافت دفترچه رفتار کنند. این پیوستگی زیاد خوبی برای حفظ کردن گیرایی مددجویان کمیته امداد است. این افراد دیگر نباید نشان دار باشند. این ادغام، اقدام مناسبی در جهت تجمیع منابع هم بود.

موهبتی ادامه عدالت: بنیادی ترین مشکل ما در یک مقطع زمانی، سقف کنترل خدمات بود. تو حال حاضر در کلیه مراکز طرف قرارداد خدمات ام آر آی، سی تی اسکن و سونوگرافی کنترل می شود.

وزارت بهداشت در راهنمای بالینی اخبار کرده است افراد هر ۱۸۰ روز یکبار می توانند از این خدمات استعمال کنند، ولی بمنظور زیرساخت آی تی کامل نبود این دستورالعمل بوسیله درستی انجام نمی شد. تو حال فراهم درون حدود ۴۰ هزار مرکز ام آر آی طرف قرارداد ما کنترل سقف خدمات ایفا می شود. این تنها برای مدیریت منابع نیست، بلکه در راستای صیانت بیمه شده نیز هست تا در معرض تشعشع زیادی قرار نگیرد.

پیش دماغ رفع ۶۰۰هزار بی قراری پوشانی بیمه ای تا پایان امسالموهبتی در خصوص رفع همپوشانی های بیمه ای نیز گفت: پس از رفع همپوشانی ها، کاهش کود مراجعه بخاطر دریافت این خدمات را داشتیم. البته مفهوم آن کاهش خدمات نیست، بلکه دیگر باید افرادی که نیازمند نیستند خودشان نفقه را پرداخت کنند. تو راستای رفع همپوشانی ها در بیمه روستاییان پیش بینی می شود تا خاتمه امسال ۶۰۰ هزار رفع همپوشانی خواهیم داشت. تفحص الکترونیکی به اسناد داخل ۲۱۰ بیمارستان دولتی

موهبتی افزود: جستار الکترونیک اسناد درون سال گذشته با قریه اصفهان اجرایی و حدود ریه ماه به صورت پایلوت ادا شد. ما طرح را تو ۲۱۰ درمانگاه دولتی شروع کردیم و پیش بینی می کنیم که در کلیه درمانگاه های دولتی رسیدگی الکترونیکی اسناد انجام شود، اما احتیاج است که به بخش خصوصی بسط پیدا کند.

وی دنباله داد: داخل طرح تحول سلامت در دو سپرده وزارت رفاه و تو سایر بسته های عرضه خدمات، وزارت بهداشت متولی است. یکی از اقدامات صورت پژمان افزایش تعرفه بخاطر گروه های پزشکی بود؛ چراکه تعرفه ها واقعی نبوده و خلال برگزینی لفافه اثرگذار بود. این اقدام باعث برقراری عدالت بین رشته ای هم شد.

مدیرعامل موسسه بیمه اشتی بوسیله اقدام انجام شده در قالب طرح تحول تزیین سلامت برای پوشش بیمه ای افراد فاقد بیمه، افزود: در حوزه بیمه سه رکن اساسی مردم، دایره های بیمه گر و حکمرانی وجود دارد که اگر قرار باشد وعده پرداختی از جیب هریک کاهش یابد، به معنای اضافه ضیق مالی بر دو رکن دیگر است. پیش دماغ از رجوع به بیمه رایگان در قالب طرح تحول سلامت برای حدود پنج میلیون نفر صورت خمود بود، اما ۱۱ میلیون نفر در این قالب بیمه شدند که در این بین بسیاری افراد نیازمند نبودند. این طرح، طرح احسان بود، اما باید اصلاحاتی بر آن عمل و ایرادات برطرف شود. زمانی که بیمه ایرانیان مجانی بود، حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت بیمه ایرانیان حیات. زمانی که افراد ملزم به پرداخت وجه ۶هزارتومانی عبث بیمه شدند، این عدد به ۴هزار نفر تقلیل یافت که امروز درون حالی که این ضایع بیمه به ۵۰ درصد تکثیر یافته است، حدود ۷۰۰ هزاره نفر تحت پوشش بیمه ایرانیان هستند که این مدال می دهد این افراد تمکن مالی دارند و باید جلوی سوء استفاده ها را گرفت.

وی تو خصوص بیمه افراد مجهول الهویه گفت: این افراد که دون پوشش موسسه بهزیستی هستند می توانند بخاطر قبض خدمات بستری با معرفی کردن روزنامه ما به مراکز عرضه خدمت مراجعه کنند، اما مدت این شناساندن مجله سه ماهه بوده و پس از آن باید احراز هویت بی تا از ضابطه مراجع قضایی ردیابی شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت مجددا تو خصوص قرضه سازمان های بیمه گر گفت: بیمه ها قدیم بدهکار بوده اند چه قبل و چه بعد از طرح تحول سلامت؛ پس نمی توان گفت این طرح تاثیری بر نمونه وام ها داشته است. ما پیش دماغ می کردیم تو سال ۹۷ حدود ۱۳ هزار میلیارد بدهی داشته باشیم، اما خوشبختانه این اتفاق نیفتاد و مدیریت نفقه عطا از زمان دکتر هاشمی رخساره گرفت که در زمان دکتر نمکی خواربار گرفت.